Manja slova Veća slova RSS

>

Posjeta učesnica projekta „Jačanje aktivizma mladih u preveniciji rodno zasnovanog nasilja"

Posjeta učesnica projekta  „Jačanje aktivizma mladih u preveniciji rodno zasnovanog nasilja"
Datum objave: 21.11.2017 09:32 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava razgovarale su sa učesnicama Projekta „Jačanje aktivizma mladih u preveniciji rodno zasnovanog nasilja", koji realizuje SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“.

Cilj ovog projekta je da stvori mrežu mladih aktivista/kinja spremnih za volontersko uključivanje u inicijative civilnog sektora u oblasti prevencije nasilja, te da na taj način osnaže mlade da djeluju u borbi protiv nasilja na svim nivoima, stvarajući mehanizme koji mogu garantovati izgradnju  pozitivne prakse.

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović upoznala je sagovornice sa aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava u oblasti postizanja rodne ravnopravnosti, te objasnila snažan doprinos u promovisanju Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) kroz organizovanje tematskih sjednica i učešćem u globalnim kampanjama.

Pejović je informisala o svim zakonskim i strateškim dokumentima, kao i međunarodnim standardima u zaštiti od diskriminacije po osnovu pola.

Načelnica je istakla da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima važnu ulogu u procesu praćenja implementacije politike rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije, te da će i u narednom periodu podržavati ovakve i slične projekte koji su usmjereni u pravcu eliminacije diskriminacije žena  i zaštite ljudskih prava.

Jedna od aktivnosti Projekta, obuka volontera/ki koja je koncipirana da učesnike/ce senzibiliše na rodnoj osnovi i pripremi ih za često traumatična iskustva sa žrtvama nasilja. Obuci prisustvuje preko dvadeset volonterki, zaposlenih, studentkinja iz centralne regije zemlje.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava