Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

>

Zakoni nalažu da smo jednaki, praksa ne potvrđuje

Zakoni nalažu da smo jednaki, praksa ne potvrđuje
Datum objave: 09.10.2017 13:46 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Kako država Crna Gora uvodi sve one međunarodne modele i standarde koji je približavaju EU, jača nacionalne politike i na lokalnom nivou, ponovljeno je na drugom treningu za Mrežu koordinatora/ki sa lokalnog nivoa koji je otpočeo danas u Podgorici.

Događaj su organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, a tema istog bavi odnosi se na učešće žena u javnom i političkom životu.

Šefica Programa za demokratizaciju u Misiji OEBS-a Lia Manjaguanjo poručila je da je Misija predano od samog početka radila na implementaciji principa i glavnih postulata rodne ravnopravnosti zajedno sa institucionalnim mehanizmima za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori. Podrška koju pružamo koordinatorima/kama najbolje doprinosi implementaciji standarda i principa ove politike, poručila je Manjaguanjo.

Povodom teme treninga, Manjaguanjo je istakla da svi/e prisutni/e imaju svoju ulogu u ostvarivanju pretpostavki koje će dovesti do ravnopravnog učešća žena i muškaraca u javnom i političkom životu, odnosno uspostaviti vremenom ravnotežu oba pola u sferi odlučivanja. Ona je iskoristila priliku da pozove prisutne da iznesu svoja iskustva iz prakse, kao i ideje o tome kako postići ravnopravno učešće žena i muškaraca u političkom životu.

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović poželjela je uspješan trening polaznicima/ama u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Pejović je istakla značajnu ulogu Ministarstva u sprovođenju politika jednakih mogućnosti kao jednog od institrucionalnih mehanizama, te pohvalila uspješnost saradnje sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, posebno na lokalnom nivou. Ona je ocijenila da se kroz zajedničko djelovanje svih struktura crnogorskog drušva,  uloga žene u  Crnoj Gori značajno promijenila, ali ne u dovoljnoj mjeri.

Ona je objasnila da je usvojeni lex specijalis Zakon o rodnoj ravnopravnosti, iz 2015. usaglašen sa EU direktivama, odnosno međunarodnim konvencijama i praksama, ali da planirani rezultat nije ostvaren, iako je u istoriji crnogorskog parlamentarizma ostvaren za sada najbolji rezultat od 23,46% učešća žena u Parlamentu. Ona je izjavila da je od velikog značaja rad na terenu, podizanje svijesti opšte i stručne javnostri  kroz kampanje o važnosti ostvarivanja politike jednakih mogućnosti. Pejović je ujedno istakla važnost mreže koordinatora/ki jer kroz svoje djelovanje oni/e utiču direktno na donosioce odluka u lokalnim samoupravama o potrebi sprovođenja rodnih politika.

Trenerice za rodnu ravnopravnost Slavica Striković i Branka Vlahović održale su prezentacije u vezi sa polom, rodom i integrisanjem rodnih politika, pravom glasa žena, ženama i izborima, te obavezama i mogućnostima za unaprijeđenje rodne ravnopravnosti, statutima političkih partija, lokalnim akcionim planovima, i novom Planu za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021.

Drugog dana treninga, polaznicima/ama biće održane prezentacije o razlozima zbog kojih su žene važne političkim partijama, zatim o ženama i  medijima, te zaključno, političkoj participaciji žena u Crnoj Gori.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava