Manja slova Veća slova RSS

>

U Crnoj Gori ne smijemo dozvoliti da se živi u strahu

U Crnoj Gori ne smijemo dozvoliti da se živi u strahu
Datum objave: 28.09.2017 00:00 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Zapažanja iz više analiza i studija, zvaničnih i nezavisnih izvještaja, ukazuju da je nasilje nad ženama i nasilje u porodici zabrinjavajuće prisutno, ocijenjeno je na konferenciji “ Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori”.

Biljana Pejović ispred  Ministarstva za ljudska i manjinska prava, pojasnila je da nasilje niko ne treba da trpi i da krije, te da je prvi korak ka oslobađanju kada žrtva odreaguje i sebe prepozna kao žrtvu, oslobodi se straha da zatraži pomoć koja joj je neophodna.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava apeluje na građane Crne Gore, da u slučajevima kada su svjedoci nasilja ili imaju saznanja o potencijalnom nasilju, isto odmah prijave nadležnim organima.

Nasilje je zaista u rodu sa strahom, a  pravdi je nasilje najgori protivnik. Međunarodni statistički podaci pokazuju zabrinjavajuću situaciju, na koju nijedna zemlja nije imuna, pa ni Crna Gora. U Crnoj Gori ne smijemo dozvoliti da se živi u strahu, naročito u sopstvenoj porodici. Ova borba mora biti uporna, snažna i udružena kako bi se postigli pozitivni i održivi rezultati”, rekla je Pejović.

Ona je podsjetila da statistički podaci pokazuju da je neophodno preduzimati dalje strateške mjere za osiguranje prevencije nasilja, kako nasilja u porodici, tako i nasilja nad ženama u širem smislu, te obezbijediti kvalitetne, djelotvorne i kredibilne mehanizme zaštite žrtava nasilja i efikasnog gonjenja počinilaca.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković istakao  je da porast broja prijavljenih slučajeva, osim što pokazuje da su počinjena djela nasilja u porastu, može biti i pokazatelj da su žrtve dodatno osnažene i pravno poučene da nasilje prijave organima.

“U našoj ocjeni stanja rekao bih da je ona u velikoj mjeri saglasna sa zaključcima civilnog sektora”, naveo je Baković.           

Prema njegovim riječima, imajući u vidu određene manjkavosti sistema zaštite u Crnoj Gori, osnov djelotvornog postupanja nadležnih organa mora se zasnivati na usklađenom preventivnom djelovanju, kontinuiranoj edukaciji i obuci postupajućih službenika/ca, razvijanju usluga podrške, sprovođenju efektivnih mjera zaštite i podrške žrtvama i svjedocima u postupcima nadležnim organima, ali i na odvraćajućim kaznenim mjerama.

Na konferenciji su još govorili i Biljana Zeković- direktorica SOS telefona Podgorica; Audrone Urbonaviciute - zamjenica šefa Operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije; Marijana Laković Drašković - direktorica Direktorata za pravosuđe, Senka Klikovac -  načelnica u Direktoratu za zdravstvenu zaštitu; Stanka Vučinić - zamjenica predsjednice Vrhovnog suda; Ljiljana Klikovac - Osnovno državno tužilaštvo; Milivoje Rašović - predsjednik Višeg suda za prekršaje; Vanja Mikulić Rakočević - autorka studije "Međunarodni standardi zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici" i Vesna Ratković - profesorka krivičnog prava na pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava