Manja slova Veća slova RSS

>

Godišnji podaci o nasilju za 2016. godinu

Datum objave: 11.04.2017 08:54 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


Shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici iz 2010 godine, u članu 34 navodi se da: „evidenciju o prijavljenim slučajevima nasilja, žrtvama, učiniocima nasilja, izrečenim zaštitnim mjerama, kao i o drugim mjerama zaštite i pomoći vode organi i ustanove iz člana 5 stav 1 ovog zakona, u skladu sa svojim nadležnostima i dostavljaju je ministarstvu nadležnom za zaštitu ljudskih i manjinskih prava.

U vezi sa tim, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je prikupilo relevantne podatke od nadležnih institucija i objedinilo ih u ovom dokumentu.

Kao dodatak, u Aneksima I, II i III nalazi se statistika nacionalne SOS linije za žrtve nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju obavlja NVO „SOS telefon za žene i djeci žrtve nasilja Nikšić" za period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, statistiku NVO „Centar za romske inicijative" u vezi sa slučajevima dječjih ugovorenih brakova i nasilja u porodici u RE zajednici i podatke iz institucije Zaštitnika za ljudska prava i slobode u vezi sa slučajevima diskriminacije po osnovu pola.

U prilogu su podaci o slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici iz različitih izvora za 2016. godinu : Godisnji podaci o nasilju 2016.pdf

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava