Manja slova Veća slova RSS

>

“Studija OEBS-a o dobrostanju i sigurnosti žena – perspektiva rješavanja sukoba”

“Studija OEBS-a o dobrostanju i sigurnosti žena – perspektiva rješavanja sukoba”
Datum objave: 21.02.2017 10:43 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava prisustvovale su sastanku koji je organizovala Misija OEBS u Crnoj Gori, u sklopu pripremnih aktivnosti  za trogodišnji projekat “Studija OEBS-a o dobrostanju i sigurnosti žena – perspektiva rješavanja sukoba”, koji implementira Odjeljenje za rodnu ravnopravnost u Sekretarijatu OEBS-a.

Na sastanku se raspravljalo o izazovima sa kojima bi se OEBS mogao susresti tokom projekta "Studije o dobrostanju i sigurnosti žena” , kao i mogućim načinima da se ti izazovi prevaziđu.

Cilj ovog projekta je da se sprovede reprezentativno ispitivanje žena u najviše 10 država članica OEBS-a. lstražvanje će uključiti države jugo-istočne Evrope, istočne Evrope i južnog Kavkaza. OEBS-ova studija će se bazirati na metodologiji koju je koristila Agencija Evropske unije za fundamentalna ljudska prava u studiji o nasilju nad ženama, sprovedenom u 28. država članica Evropske unije.

Budući da su planiranim istraživanjem obuhvaćene i neke od država u kojima su se dešavali konflikti, ova studija će obuhvatiti i pitanja koja se tiču nasilja u konfliktima, kako bi se ispitala učestalost nasilja nad ženama u zonama pogođenim nasiljem i produbilo razumijevanje veze izmedu nasilja nad ženama i konflikta.

Projekat se sastoji od više faza koje uključuju rad na terenu, analizu podataka, izvještavanje o glavnim nalazima istraživanja i kampanju diseminacije istih. Tokom rada na terenu minimum 1,500 žena će biti intervjuisano u svakoj državi. Prvi rezultati istraživanja očekuju se sredinom 2018. godine.

Krajnji cilj projekta je da se dode do dokaza o različitim oblicima nasilja nad ženama, koje će nacionalni akteri poput sektora sigurnosti, izvršne i zakonodavne vlasti, socijalnih servisa, kao i međunarodnih organizacija koristiti u poboljšanju kreiranja politika i planiranju.

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti predstavila je aktivnosti Odjeljenja i iskazala spremnost i otvorenost Ministarstva za ljudska i manjinska prava za saradnju pri implementaciji ovog projekta.

 

Sastanku su prisustvovali/e osim predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava i predstavnici/e Ministarstva odbrane, Vojske Crne Gore, Uprave policije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, Kancelarije Ombudsmana, Skupštine Crne Gore.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava