Manja slova Veća slova RSS

>

Rodna ravnopravnost u medijima unapređivana uz podršku Evropske komisije

Rodna ravnopravnost u medijima unapređivana uz podršku Evropske komisije
Datum objave: 29.01.2016 15:09 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti, kao korisnik programa TAIEX-a (Instrument tehničke podrške i razmene informacija) Evropske Komisije organizovalo je radionicu na temu „Rodna ravnopravnost u medijima“ koja je održana 29. januara 2016. godine u Podgorici, sa ciljem upoznavanja predstavnika/ca medija sa politikom rodne ravnopravnosti, uz sprovođenje obaveza koje proizilaze iz Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 2013-2017 i Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23: Pravosuđe i temaljne prava.

Učesnici/ce radionice bili/e su predstavnici/ce: medija u Crnoj Gori, institucija, Deelgacije EU u Crnoj Gori, kao i NVO sektora, a ekspertkinje/predavačice bile su gospođa Elizabeta Gojan, novinarka Hrvatske radio televizije,  gospođa Šarlot Niklason iz kancelarije EU za emitere skandinavkih javnih servisa i gospođa Karin Miles sa Univerziteta Soderton u Švedskoj.

U uvodnom dijelu radionice obratili su se ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i NJ.E. Ambasador Mitja Drobnič, šef Delegacije EU u Crnoj Gori. Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović je predstavila pravni, institucionalni i strateški okvir u oblasti rodne ravnopravnosti, kao i koje su mjere iz ove oblasti uključene u Akcioni plan za Pregovaračko poglavlje 23 – pravosuđe i temeljna prava, i kako se implementiraju.   

Tokom radionice diskutovalo se o sljedećim temama:

 

v  Rod i emitovanje javnih RTV servisa- koje su to najbolje prakse, kao i mogučnosti za unapređenje u ovoj oblasti.

v  Rodna ravnopravnost u medijima u Švedskoj – trenutno stanje i najbolji primjeri iz prakse.

v  Borba protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima u Švedskoj: feminizam i LGBT aktivizam tokom zadnje decenije.

v  Mehanizmi kontrole u medijima i monitoring medija u cilju implementacije rodno osetljivog pritupa u medijskom izvještavanju.

v  Rodna ravnopravnosti i sport – izvještavanje o ženama sa sportskog aspekta.

 

Nakon diskusije donešene su sljedeće preporuke:

Jednakost muškaraca i žena je jedna od temeljnih vrijednosti Evropske unije, te je neophodno inetgrisati rodnu perspektivu u sve politike i segmente društva, a mediji su izrazito bitan segment.

 

U Crnoj Gori je uspostavljen dobar zakonodavni okvir kada je u pitanju rodna ravnopravnost, ali je neophodna njegova dosljedna i puna implementacija u praksi.

 

Neophodno je u medijima ukloniti predrasude kao i kulturne obrasce koji se odnose na ponašanje muškaraca i žena i koji su utemeljeni na ideji o podređenosti ili nadređenosti jednog ili drugog pola ili na stereotipnim ulogama muškaraca i žena.

 

Neophodan je kontinuirani rad sa novinarima i njihova obuka u vezi sa pitanjima rodne ravnopravnosti.

 

Neophodna je upotreba rodnosenzitivnog jezika, odgovarajuća terminologija i profesionalni rad na promovisanju rodne ravnopravnosti u medijima.

 

Neophodno je osigurati kod uredništva u medijima da rodna ravnopravnost bude deo programske orjentacije.

 

Mediji imaju ključnu ulogu kada je u pitanju eliminisanje rodne diskriminacije, borba protiv rodnih stereotipa i seksizma uopšte, a naročito kada je u pitanju borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Prilikom izvještavanja o nasilju nad ženama i nasilju u porodici neophodno poštovati etiku i novinarski kodeks, uz maksimalno poštovanje prava i zaštite identiteta žrtava nasilja.

 

Neophodno je imati objektivnu i zvaničnu statistiku, kada je u pitanju položaj žene u medijima, naročito o broju žena na rukovodećim mjestima u medijskim servisima.

 Neophodno je formirati listu ekserata/tkinja koji/e se bave pitanjem rodne ravnopravnosti koji/e mogu obezbijediti dodatno obrazovanje i obuke u medijima i u okviru drugih institucija.