Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

28.11.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti

Potpisan Memorandum  o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti Da su jednaka prava muškaraca i žena kao i zaštita njihovih ljudskih prava neophodna za, održivu demokratiju, ekonomski razvoj, a smim tim i bezbjednost i stabilnost čitavog regiona, potvrđeno je i danas potpisivanjem Memoranduma o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti.

27.11.2014.

Najava: Memorandum o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti biće potpisan i sa Glavnim gradom

Da su jednaka prava muškaraca i žena i zaštita njihovih ljudskih prava neophodna za mir, održivu demokratiju, ekonomski razvoj i shodno tome za bezbjednost i stabilnost cijelog regiona potvrdiće još jednom ministar dr Numanović, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Nj.E. ambasadorka Janina Hrebičkova, gradonačelnik Glavnog grada Slavoljub Stijepović i predsjednik Skupštine Glavnog grada dr Đorđe Suhih, koji će potpisati sjutra 28. 11. 2014. godine, Memorandum o saradnji koji se odnosi na rodnu ravnopravnost.

25.11.2014.

,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama"

,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama"

25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, SOS telefon Podgorica i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, Zavodom za školstvo i Ministarstvom prosvjete, obilježili su organizovanjem okruglog stola na temu ,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece I mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama".

24.11.2014.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za sačinjavanje Izvještaja o primjeni implementacije Pekinške deklaracije i Platforme za akciju

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za sačinjavanje Izvještaja o primjeni implementacije Pekinške deklaracije i Platforme za akciju.

24.11.2014.

Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Programa sprovođenja 2015 - 2016 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Programa sprovođenja 2015 - 2016 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017.

24.11.2014.

Učešće ministra dr Numanovića na 36. sjedinici Odbora za rodnu ravnopravnost

Učešće ministra dr Numanovića na 36. sjedinici Odbora za rodnu ravnopravnost

U susret 25-om novembru, Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, Ministar dr Suad Numanović govorio je danas na 36-oj sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore. Tema današnje sjednice bila je predstavljanje Mišljenja o uticaju potvrđene Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici na zakonske propise u Crnoj Gori.

20.11.2014.

Najava - Ministar Numanović na XII Forumu za dijalog sa NVO

Ministar za ljudska i manjinska prava, Dr Suad Numanović, govoriće na XII Forumu za dijalog sa civilnim društvom u oblasti rodne ravnopravnosti, koji se održava sjutra, 20. novembra 2014. godine u staroj zgradi Vlade (Ul. Jovana Tomaševića br. 2), u Podgorici, sa početkom u 10:00h.

17.11.2014.

TAIEX radionica ,, Rodna ravnopravnost u medijima"

TAIEX radionica ,, Rodna ravnopravnost u medijima"

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava, preko programa TAIEX (Instrument tehničke podrške i razmjene informacija) Evropske Komisije organizovali radionicu na temu „Rodna ravnopravnost u medijima “. Radionicu otvorili ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i Šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori NJ.E. Ambasador Mitja Drobnič

17.11.2014.

Najava TAIEX radionica ,, Rodna ravnopravnost u medijima"

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava, preko programa TAIEX (Instrument tehničke podrške i razmjene informacija) Evropske Komisije organizuje 17. novembra 2014. godine radionicu na temu „Rodna ravnopravnost u medijima “.

09.11.2014.

Regionalni sastanak o implementaciji Deklaracije i Platforme za akciju iz Pekinga

Regionalni sastanak o implementaciji Deklaracije i Platforme za akciju iz Pekinga

Delegacija Crne Gore prisustvovala je Regionalnom sastanku o implementaciji Deklaracije i Platforme za akciju iz Pekinga i zaključaka 23. specijalnog zasijedanja Generalne skupštine, koji se odrzava od 6. do 7. novembar 2014. godine u Ženevi, i koji je organizovan od strane Ekonomsko socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija (UNECE).