Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

15.04.2019.

Lista nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu "Ključ je u rukama žene" u oblasti rodna ravnopravnost

U skladu sa stavom člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti rodne ravnopravnosti, objavljuje:

15.04.2019.

Podrška izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost –Rožaje, Mojkovac, Cetinje

Podrška izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost –Rožaje, Mojkovac, Cetinje

U okviru projekta „Jačanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou”, koji sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti u saradnji, sa Misijom OEBS-a i opština u Crnoj Gori, radi na unaprijeđenju dobrih praksi u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti na lokalnom nivou. Na taj način, podržana je i izrada lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost u opštinama. Zbog usklađivanja sa nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost – Planom aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, kao i isteka prethodnih lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost, neophodno je izraditi nove akcione planove.

03.04.2019.

Predstavljeno istraživanje “Imovinska prava žena “

Predstavljeno  istraživanje “Imovinska prava žena “

U Crnoj Gori običajno pravo odricanja od imovine u korist muških članova porodice je jače od zakona. Žene u Crnoj Gori i dalje se dominantno odriču nasledstva u korist muških članova porodice, iako su zakonom izjednačene sa muškarcima. Patrijarhalna ideologija je izuzetno jaka, pa žene bez obzira na ekonomski položaj i stepen obrazovanja najčešće imaju takav stav da je odricanje prava na imovinu porodična tradicija. Istraživanje je pokazalo da iako većina građana/ki , njih 82% smatra da porodična imovina treba pripasti muškarcima i ženama podjednako, ipak samo 25 % smatra da se to dešava u realnosti.

29.03.2019.

Predstavljene aktivnosti lokalnih samouprava u oblasti rodne ravnopravnosti

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori održali su redovni sastanak u okviru dvodnevne radionice za mrežu kordinatora/ki za rodnu ravnopravnost, 28. i 29 marta u hotelu Ramada u Podgorici.

29.03.2019.

Položaj žena se značajno mijenja na bolje u različitim društvenim segmentima i oblastima

Položaj žena se značajno mijenja na bolje u različitim društvenim segmentima i oblastima

Djelovanje institicionalnih mehanizama i ostalih relavantnih institucija, nosilaca aktivnosti, na nacionalnom i lokalnom nivou, doprinijelo je značajnom poboljšanju položaja žena u različitim segmentima i oblastima društva konstatovano je u Izvještaju o realizaciji Programa sprovođenja za proteklu godinu Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021.

17.03.2019.

UN WOMEN primjetan napredak Crne Gore u oblasti rodne ravnopravnosti

UN WOMEN primjetan napredak Crne Gore u oblasti rodne ravnopravnosti

UN WOMEN je manje prisutan u Crnoj Gori zbog toga što Crna Gora ima bolji indeks rodne ravnopravnosti nego ostale zemje regiona, ali da to ne znači da u buduće nećemo intenzivnije sarađivati konstatovano je na sastanku načelnice Odjeljenja za poslova rodne ravnopravnosti Biljane Pejović sa regionalnom direktoricom UN WOMEN za Evropu i Centralnu Aziju gospođom Alijom El-Jasir (Alia El-Yassir).

16.03.2019.

Zenka: Učešće žena u političkom odlučivanju preduslov za uspostavljanje rodne ravnopravnosti

Zenka: Učešće žena u političkom odlučivanju preduslov za uspostavljanje rodne ravnopravnosti

Učešće žena u političkom odlučivanju na centralnom i lokalnom nivou predstavlja izuzetno važan aspekt i preduslov za uspostavljanje rodne ravnopravnosti, istakao je ministar Mehmed Zenka u razgovoru sa Džeraldin B. Nejson predsjedavajućom Komisije za status žena i ambasadorkom Irske u SAD.

08.03.2019.

Ministar Zenka: puna pažnja pitanju unapređenja politike rodne ravnopravnosti

Ministar Zenka: puna pažnja pitanju unapređenja politike rodne ravnopravnosti

Žena u Crnoj Gori danas živi u boljem ambijentu, društvenom i poslovnom. Mi smo svjesni njene važnosti, a žene to prepoznaju. Ostvarili smo vidni pomak kada je riječ o zakonodavnom, institucionalnom okviru, i polako se to vidi i u praksi, zaključio je ministar. Statistika govori u prilog činjenici da idemo pravim putem, ali nije sve u brojkama iako nas najčešće pitaju prvo to, rekao je ministar.

28.02.2019.

Javni konkurs u oblasti rodne ravnopravnosti "Ključ je u rukama žene"

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, broj 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti

27.02.2019.

Jačanje saradnje u oblasti suzbijanja i prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Jačanje saradnje u oblasti suzbijanja i prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama

U vezi sa prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, u Crnoj Gori su sprovedene reforme u sistemu socijalne i dječije zaštite, te donešen novi protokol o postupanju relevantnih institucija u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici kojim bi trebalo da se unaprijedi multidisciplinarni odgovor na ovu negativnu pojavu informisano je na sastanku načelnice Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Biljane Pejović, predstavnica NVO “Žena bez granica” (Women without Borders), Edit Schlaffer, osnivačicom, izvršnom direktorkom i Edit Laurom Kropiunigg, projektnom menadžerkom i predstavnicama Forum MNE, Elvirom Hadžibegović Bubanjom, izvršnom direktorkom i Anđelijom Lučić, projektnom menadžerkom.