Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

16.07.2015.

Reagovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava na neetični marketinški potez etno sela "Montenegro Brezna"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava izražava nezadovoljstvo i osuđuje reklamni potez Etno sela “Montenegro Brezna”, jer je direktno usmjeren na diskriminaciju žena. Turistička ponuda pomenutog etno sela koja je objavljena na društvenoj mreži ne može se smatrati turističkom niti dobrom marketinškom reklamom.

03.07.2015.

Unapređivanje informatičkih znanja u cilju ekonomskog snaženja žena

Unapređivanje informatičkih znanja u cilju ekonomskog snaženja žena

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenovi uručili su danas u Budvi, sertifikate polaznicama obuke za rad na računaru.

03.07.2015.

Posjeta predstavnica NVO „Zastupnici ljudskih prava” iz SAD-a

Posjeta predstavnica NVO „Zastupnici ljudskih prava” iz SAD-a

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava posjetile su predstavnice NVO “Zastupnici ljudskih prava” iz SAD-a, koje trenutno u Crnoj Gori analiziraju sprovođenja zakonskih propisa koji se odnose na spriječavanje porodičnog nasilja, u saradnju sa NVO-ima SOS za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Centrom za ženska prava.

02.07.2015.

Program obuke za nosioce/teljke pravosudnih funkcija i policijske službenike/ce na temu nasilja u porodici

Porodično nasilje je globalni fenomen i njegovo sprečavanje nalazi se među prioritetnim zadacima Ujedinjenih nacija, Svjeta Evrope i mnogih drugih međunarodnih organizacija. Naasilje u porodici, uključujući i nasilje nad ženama, tzv. rodno zasnovano nasilje predstavlja povredu ljudskih prava garantovanih nizom međunarodnih dokumenata. Istovremeno, to znači i obavezu država da u svom zakonodavstvu na adekvatan način regulišu ovu materiju i obezbijede zaštitu i poštovanje ljudskih prava, kao i da formulišu potpun i koordinisan odgovor u njegovom sprječavanju.

02.07.2015.

Najava: Informatička znanja u službi unapređenja kvaliteta života

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović uručiće sjutra 03. jula 2015. godine, u 14 h, hotelu „Blue Star“ u Budvi, sertifikate polaznicama obuke za rad na računaru.Obrazovanje i informisanost su polazne osnove svakog ostvarenog napretka, te u prilog tome, obuke različitih sadržaja doprinose boljim mogućnostima za zapošljavanje.

24.06.2015.

SAOPŠTENJE ZAVRŠENA OBUKA O RODNOM BUDŽETIRANJU

SAOPŠTENJE  ZAVRŠENA OBUKA O RODNOM BUDŽETIRANJU

Danas je u Podgorici završena obuka na temu „Rodno odgovorno budžetiranje“, koju su organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, a koja je bila namjenjena članovoma/cama Mreže koordinatora/ki za rodnu ravnopravnost iz crnogorskih opština.

22.06.2015.

Obuka na temu:" Rodno odgovorno budžetiranje"

Obuka na temu:" Rodno odgovorno budžetiranje"

Danas je u Podgorici u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti počela obuka za članove/ice Mreže koordinatora/ki za rodnu ravnopravnost iz crnogorskih opština, na temu „Rodno odgovorno budžetiranje“.

17.06.2015.

Primjena Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN- Žene, mir i bezbjednost

Primjena Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti UN- Žene, mir i bezbjednost

Rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325-Žene, mir i bezbjednost, predstavlja najvažniji dokument koji se bavi pitanjem rodnog aspekta bezbjednosti i ulogom žena u sektoru odbrane i bezbjednosti.

16.06.2015.

Završna konferencija projekta "Reciklažom tekstila do održivih rješenja"

Završna konferencija projekta "Reciklažom tekstila do održivih rješenja"

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović učestvovala je danas na završnoj konferenciji„Reciklažom tekstila do održivih rješenja“koja obilježava skorašnji završetak istoimenog projekta.

20.05.2015.

Podrška razvijanju servisa besplatne i jedinstvene nacionalne SOS linije

Podrška razvijanju servisa besplatne i jedinstvene nacionalne SOS linije

Polazeći od zajedničkog interesa i potrebe da se utiče na smanjenje negativnog uticaja nasilja u porodici i društvu u cjelini, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je danas potpisalo Memorandum o razumijevanju sa nevladinim organizacijama koje pružaju usluge SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja.