Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

31.03.2014.

Ministar Dr Suad Numanović otvorio seminar na temu rodnog budžetiranja

Ministar Dr Suad Numanović otvorio seminar na temu rodnog budžetiranja Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović otvorio je danas 31. marta, u hotelu City, dvodnevni seminar na temu rodnog budžetiranja. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OSCE u Crnoj Gori nastavlja uspješnu saradnju u cilju poboljšanja položaja žena u crnogorskom društvu, odnosno postizanja rodne ravnopravnosti.

21.03.2014.

Ministar Numanović na predstavljanju Drugog istraživanja o poznavanju i primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u institucijama Crne Gore

Ministar Numanović na predstavljanju Drugog istraživanja o poznavanju i primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u institucijama Crne Gore

Ministar Numanović je održao uvodno izlaganje na prezentaciji Drugog istraživanja o poznavanju i primjeni zakona o rodnoj ravnopravnosti u institucijama Crne Gore. Ministar je konstatovao da je od prethodnog istraživanja na ovu temu 2010. godine, dosta urađeno na zaokruživanju zakonodavnog okvira koji garantuje jednake šanse i mogućnosti za žene i muškarce u našem društvu.

04.03.2014.

Sastanak sa predstavnicama lokalnih samouprava

Sastanak sa predstavnicama lokalnih samouprava

04.03.2014. godine u prostorijama Ministartsva za ljudska i manjinska prava održan je konsultativni sastanak u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Misije OSCE u Crnoj Gori na kojem su razmatrani planovi za nastavak zajedničke saradnje u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

03.03.2014.

Sastanak komisije za praćenje sprovođenja Plana aktivnosti zapostizanje rodne ravnopravnosti

Dana , 27.02.2014. godine u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, održan je sastanak Komisije za praćenje i sprovođenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori (2013-2017) na kojem je razmotren nacrt Izvještaja o sprovođenju PAPRR-a za 2013. godinu.

25.02.2014.

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava na Međunarodnoj konferenciji “ Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima“

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava na Međunarodnoj konferenciji “ Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima“

U Novom Sadu, 24. februara 2013. godine, održana je Međunarodna konferencija i predstavljanje rezultata projekta “ Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima“, prvog projekta u oblasti rodne ravnopravnosti u okviru IPA projekta prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

14.02.2014.

ZA SVE ŽENE ŽRTVE NASILJA - ,,MILIJARDA USTAJE“!

ZA SVE ŽENE ŽRTVE NASILJA - ,,MILIJARDA   USTAJE“!

Podgorica je, danas, 14. februara u 12:00 h, bila dio globalne kampanje „Milijarda ustaje”, protiv nasilja nad ženama, tihe revolucije kojom žene i muškarci dobre volje širom svijeta zajedničkim plesom na ulicama svojih gradova simbolično zahtijevaju da nasilje nad ženama prestane.

12.02.2014.

"Rodna ravnopravnost u međunarodnim dokumentima - EU"

"Rodna ravnopravnost u međunarodnim dokumentima - EU"

Ravnopravnost žena i muškaraca je osnov svakog demokratskog razvijenog društva. Postignuta ravnopravnost polova podrazumijeva jednak položaj žena i muškaraca u društvu, jednake mogućnosti i najzad, jednake koristi od rezultata rada u svim oblastima privatnog i javnog života. Crna Gora preduzima sve potrebne mjere kako bi unaprijedila prava žena u svom društvu primjenjujući standarde Evropske Unije.

07.02.2014.

Sastanak sa Nevladinim organizacijama na temu razmjena iskustava iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Sastanak sa Nevladinim organizacijama na temu razmjena iskustava iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Danas su se u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava sastali predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava sa predstavnicama tri NVO: Aida Petrović, iz Crnogorskog ženskog lobija, Fatimom Nazom, iz Centra za romske inicijative i Ljiljanom Raičević, iz Sigurne ženske kuće.

03.02.2014.

Izvještaj o ispunjavanju preporuka CEDAW Komiteta Ujedinjenih Nacija

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o ispunjavanju preporuka CEDAW Komiteta Ujedinjenih Nacija kao i njegov prevod na engleski jezik

29.01.2014.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti