Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

28.10.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Odjeljenjem za Borbu protiv trgovine ljudima 24-25 oktobra 2019. godine organizovalo je dvodnevnu obuku u Bijelom Polju o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudi

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Odjeljenjem za Borbu protiv trgovine ljudima 24-25 oktobra 2019. godine organizovalo je dvodnevnu obuku u Bijelom Polju o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudi Trgovina ljudima predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i sloboda, stoga ovom fenomenu koji ima štetan uticaj na pojedince, društvo i privredu potreban je dodatni napor kako bi preventivno svi zajedno djelovali protiv ovog problema, poručeno je sa sem

16.10.2019.

Informativna sesija povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana”

Informativna sesija povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana”

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava u saradnji sa Ministarstvom finansija - Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) organizuje Informativnu sesiju povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji “Roma i Egipćana” u četvrtak 17.oktobra 2019. godine u Nikšiću, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (Ul Radoja Dakića bb), sa početkom u 11:00 h

07.10.2019.

Izgradnja lidera u preduzimanju odgovornosti za dalje integracije romske zajednice

Izgradnja lidera u preduzimanju odgovornosti za dalje integracije romske zajednice

Crna Gora je u proteklih deset godina ostvarila napredak u oblasti inkluzivnog obrazovanja romske populacije, ali ostaje prisutan izazov o izgradnji lidera koji će nova znanja i vještine u daljim integracijama svoje zajednice znati dalje da izgrađuju.

05.10.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo obuku zabrana diskriminacija Roma

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo obuku zabrana diskriminacija Roma

Za punu afirmaciju romske i egipćanske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život Crne Gore neophodno je imati sistemsko rješenje koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici ove zajednice najugroženiji, poručeno je sa obuke „Zabrana diskriminacija Roma“

29.09.2019.

Edukacija na temu političke participacije Roma u Crnoj Gori

Edukacija na temu političke participacije Roma u Crnoj Gori

Romi u Crnoj Gori nisu politički organizovani i nemaju svoju političku partiju još uvijek, ali je prepoznata potreba njihove participacije u političkom životu, istaknuto je na dvodnevnoj obuci o političkoj participaciji Roma/kinja koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u Ulcinju.

27.09.2019.

Javni čas o borbi protiv ugovorenih i maloljetnih brakova

Javni čas o borbi protiv ugovorenih i maloljetnih brakova

O značaju obrazovanja romske i egipćanske populacije, rešavanju pravnog statusa i identifikaciji lica sa invaliditetom, kao i prije svega šteti ugovorenih i maloljetnih brakova, roditelji i učenici/ce VIII razreda Osnovne škole Božidar Vuković – Podgoričanin iz Podgorice imali su priliku da čuju tokom javnog časa o Ugovorenim i maloljetnim brakovima koji je organizovan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

25.09.2019.

Kolašin: Obavezno programsko budžetiranje za Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020

Kolašin: Obavezno programsko budžetiranje za Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020

Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprjeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori rezultirale su veoma značajnim i vidnim, ali ne i posve dovoljnim pozitivnim promjenama, saopšteno je na obuci koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovala za članove Komisije za pračenje i iplementaciju Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 na temu odgovornog budžetiranja prema Romima.

18.09.2019.

Održana edukacija zaposlenih u nadležnim institucijama na lokalnom nivou o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudima

Održana  edukacija zaposlenih u nadležnim institucijama na lokalnom nivou o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudima

Cilj pomenute aktivnosti bio je bolje upoznavanje predstavnika/ica navedenih relevantnih institucija sa običajima i kulturnom praksom koja se odvija u ovoj zajednici, te bolje razumijevanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite od diskriminacije i mjerama treba preduzeti u borbi protiv pojave ugovorenih brakova. Posebno je stavljen naglasak na važnost obrazovanja djevojčica i ostanka u obrazovnom sistemu.

23.07.2019.

Održana edukacija o političkoj participaciji Roma/kinja u Ulcinju

Održana edukacija o političkoj participaciji Roma/kinja u Ulcinju

Crna Gora je prepoznala izazove sa kojima se suočavaju pripadnici/e romske i egipćanske zajednice i aktivno radi na poboljšanju njihovog društvenog i ekonomskog položaja. Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprijeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, prvenstveno kroz primjenu Akcionih planova iz strateških dokumenata za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, rezultirale su vidnim, ali ne i posve dovoljnim pozitivnim promjenama konstatovano je na radionici “Politička participacija Roma/kinja, sa posebnim naglaskom na romkinje”, koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u opštini Ulcinj.

20.06.2019.

Sedmodnevni boravak za najbolje u Sutomoru

Sedmodnevni boravak za najbolje u Sutomoru

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u kontinuitetu od 2012 godine redovno organizuju sedmodnevno ljetovanje za učenike/ice romske i egipćanske populacije VII, VIII i IX razreda iz osnovnih škola u Crnoj Gori. Ove godine osnovci/ke iz opšina Berana, Nikšića i Podgorice, boravili su u dječijem odmaralištu "Dom solidarnosti Crvenog krsta", u Sutomoru, u periodu od 12.06.2019 do 19.06.2019 godine.