Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

04.04.2013.

Ministar za ljudska i manjinska prava Dr Suad Numanović organizovao prijem za predstavnike Roma

Ministar za ljudska i manjinska prava Dr Suad Numanović organizovao prijem za predstavnike Roma Povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma ministar za ljudska i manjinska prava Dr Suad Numanović organizovao je danas prijem za predstavnike Romskog savjeta i romskih nevladinih organizacija.

04.04.2013.

Održana svečanost povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma

Održana svečanost povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma

Danas je, u Hotelu “City”, održana svečanost povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma. Organizatori svečanosti su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo kulture.

03.04.2013.

Svečanost povodom 8. aprila - Svjetskog dana Roma

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo kultureorganizuju svečanost povodom 8.aprila- Svjetskog dana Roma.

25.01.2013.

Ministar za ljudska i manjinska prava Dr Suad Numanović obišao djecu, pripadnike romske i egipćanske populacije

Ministar za ljudska i manjinska prava Dr Suad Numanović obišao djecu, pripadnike romske i egipćanske populacije

Ministar za ljudska i manjinska prava Dr Suad Numanović obišao djecu, pripadnike romske i egipćanske populacije, u odmaralištu na Ivanovim koritima. U okviru aktivnosti na socijalnom uključenju Roma i Egipćana u crnogorsko društvo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je obezbjedilo boravak u odmaralištu na Ivanovim koritima za 15 romskih i egipćanskih mališana, najboljih učenika, iz Podgorice, Nikšića i Herceg Novog.

18.01.2013.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić razgovarao sa predstavnicima novoformirane koalicije romskih i egipćanskih nevladinih organizacija

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić razgovarao sa predstavnicima novoformirane koalicije romskih i egipćanskih nevladinih organizacija

Danas je pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić razgovarao sa predstavnicima novoformirane koalicije romskih i egipćanskih nevladinih organizacija. Pomoćnik Delić je izrazio spremnost Ministarstva da i ubuduće bude pokretač i inicijator svih aktivnosti na planu unapređenja položaja Roma i Egićana u crnogorskom društvu...

16.01.2013.

Strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016

Strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016

Ovdje možete preuzeti publikaciju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016

25.12.2012.

Uručivanje novogodišnjih paketića za djecu romske populacije iz vrtića »Đina Vrbica« i OŠ »Božidar Vuković-Podgoričanin«.

26.12.2012.godine (srijeda), u 10,oo časova, u velikoj sali KIC »Budo Tomović«, biti upriličena dodjela novogodišnjih paketića za djecu romske populacije iz vrtića »Đina Vrbica« i OŠ »Božidar Vuković-Podgoričanin«.

05.07.2012.

Ministarstvo za manjine organizovalo je po prvi put u Crnoj Gori “Ljetnji kamp za učenje na romskom jeziku”.

Ministarstvo za manjine organizovalo je po prvi put u Crnoj Gori  “Ljetnji kamp za učenje na romskom jeziku”.

Ministarstvo za manjine u okviru “Odjeljenja za poboljšanje položaja Roma u Crnoj Gori” organizovala je po prvi put u Crnoj Gori “Ljetnji kamp za učenje na romskom jeziku”.

27.04.2012.

Lista kandidata/kinja članova Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

18.04.2012.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016