Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

27.09.2013.

Javna rasprava u Skupštini Crne Gore

Javna rasprava u Skupštini Crne Gore Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte organizovali su danas javnu raspravu u Plavoj sali Skupštine Crne Gore na temu "IPA 2014 – 2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori".

26.09.2013.

Otpočeo 25. sastanak Međunarodnog nadzornog komiteta Dekade uključenja Roma

Otpočeo 25. sastanak Međunarodnog nadzornog komiteta Dekade uključenja Roma

Prva aktivnost u toku jednogodišnjeg crnogorskog predsjedavanja jeste 25. sastanak Međunarodnog nadzornog komiteta, koji se održava 26. i 27. septembra 2013. godine, u Hotelu »Ramada« u Podgorici.

25.09.2013.

25. sastanak Međunarodnog nadzornog komiteta Dekade uključenja Roma

Crna Gora je u junu ove godine preuzela jednogodišnje predsjedavanje regionalnom inicijativom »Dekada uključenja Roma 2005-2015«. Prva aktivnost u toku našeg jednogodišnjeg predsjedavanja je 25. sastanak Međunarodnog nadzornog komiteta, koji se održava 26. i 27. septembra 2013. godine, u Hotelu »Ramada« u Podgorici, sa početkom u 09.15 sati.

25.07.2013.

U Kolašinu održan okrugli sto „Medijska slika o Romima“

U Kolašinu održan okrugli sto „Medijska slika o Romima“

Danas je u Kolašinu, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva kulture, održan Okrugli sto na temu „Medijska slika o Romima“ posvećen predsjedavanju Crne Gore globalnim projektom „Dekada uključenja Roma 2005-2015“, sa akcentom na zakonsku ulogu lokalnih javnih emitera o pitanjima inkluzije ove populacije.

24.07.2013.

Romska djeca na ljetovanju

Romska djeca na ljetovanju

Nastavljajući sa aktivnostima na planu motivacije romskih učenika za redovnim pohađanjem nastave i nastavkom školovanja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je besplatno sedmodnevno ljetovanje za učenike/ce osnovnih škola, pripadnike romske i egipćanske populacije.

10.07.2013.

Saopštenje za javnost

U okviru projekta OSCE-a “Najbolje prakse za integraciju Roma”, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava počela su da rade dva pripadnika iz romske zajednice

27.06.2013.

Odražan okrugli sto na temu “IPA 2014 – 2020 - inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori”

Danas je u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte održan okrugli sto na temu “IPA 2014 – 2020 - inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori”

25.04.2013.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovalo Okrugli sto na kojem je predstavljen Predlog plana predsjedavanja Crne Gore “Dekadom uključenja Roma 2005-2015”

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovalo Okrugli sto na kojem je predstavljen Predlog plana predsjedavanja Crne Gore “Dekadom uključenja Roma 2005-2015”

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je danas organizovalo Okrugli sto na kojem je predstavljen Predlog plana predsjedavanja Crne Gore “Dekadom uključenja Roma 2005-2015”.

24.04.2013.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje Okrugli sto na kojem će predstaviti Predlog plana predsjedavanja Crne Gore Dekadom uključenja Roma

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje Okrugli sto na kojem će predstaviti Predlog plana predsjedavanja Crne Gore “Dekadom uključenja Roma 2005-2015”.

11.04.2013.

Poziv za upis romske i egipćanske djece u I razred osnovne škole

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u okviru svojih nadležnosti, između ostalog radi i na unapređenju položaja Roma i Egipćana i njihovom integracijom u sve tokove društvenog života. Jedan od važnih segmenata integracije je i obuhvat djece u formalnim vidovima obrazovanja.