Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

29.03.2016.

Najava: Javni čas "Sprječavanje sklapanja prisilnih brakova" sjutra u školi "Božidar Vuković Podgoričanin"

U okviru jačanja svijesti mlade populacije u vezi sa problemom prisilnih brakova kod Roma i Egipćana Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje Javni čas u Osnovnoj školi “Božidar Vuković Podgoričanin”, sjutra, 30. marta sa početkom u 12 h.

10.03.2016.

Najava: Ministar Numanović na II Nacionalnoj konferenciji "Politike smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti"

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović otvoriće sjutra, 11. marta, drugu tematsku sesiju II Nacionalne konferencije „Politike smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti“ koja se ova dva dana održava u Podgorici.

23.01.2016.

Najmarljiviji i ove godine na Ivanovim koritima

Najmarljiviji i ove godine na Ivanovim koritima

Tragom dobre prakse, a u cilju što uspješnije integracije pripadnika i pripoadnica romske i egipćanske populacije u sve tokove društvenog života, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovalo boravak za 25 učenika i učenica viših razreda osnovnih škola iz Podgorice, Nikšića i Herceg Novog na Ivanovim koritima.

11.12.2015.

Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je u Bijelom Polju okrugli sto na temu „Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi“ u cilju informisanja mlade populacije i pripadnika/ca ranjivih društvenih kategorija u društvu o stanju ljudskih prava najmarginalizovanije zajednice, romske.

10.12.2015.

Najava: Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Najava: Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra, 11. decembra, sa početkom u 13 h, okrugli sto na temu „Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi“ u hotelu „ Franca“ u Bijelom Polju. Ministar dr Suad Numanović obratiće se u uvodnom dijelu, dok će o položaju romske zajednice u našoj zemlji i daljoj integrativnoj perspektivi govoriti predstavnicici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici/e nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem romske i egipćanske populacije i Romskog savjeta.

08.12.2015.

"Osnaživanje pripadnica manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za bavljenje politikom"

"Osnaživanje pripadnica manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za bavljenje politikom"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra, 09. decembra 2015.godine u Ulcinju, jednodnevnu edukaciju na temu "Osnaživanje pripadnica manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za bavljenje politikom".

18.11.2015.

Najava: Štampan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik

Najava: Štampan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava će sjutra, 19. novembra, sa početkom u 10h, biti prezentovan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik.

18.11.2015.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za pobočljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uputilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.(radni naziv), koji je objavljan na internet stranici Ministarstvaza ljudska i manjinska prava 02.11.2015. godine, a kojim je predviđeno da nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju šest predstavnika/ca.

04.11.2015.

5. novembar Svjetski dan romskog jezika

5. novembar Svjetski dan romskog jezika

Jezik i kultura imaju presudan značaj u procesu nacionalne i socijalne emncipacije Roma. Neophodno je da što potpunije upoznamo život, običaje, jezik i kulturu Roma ukoliko želimo da uspješno uklonimo postojeće predrasude o njima i afirmišemo njihove ukupne vrijednosti, te pomognemo njihovoj bržoj integrisanosti u naše društvo.