Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Da li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

31.08.2015.

Novi udžbenici za novu školsku godinu

Novi udžbenici za novu školsku godinu Obrazovanje je nesumljivo jedna od ključnih oblasti za uspješnu integraciju romskog i egipćanskog stanovništva u crnogorsko društvo.

29.07.2015.

Prisustvo nasilja nad ženama i prisilni brakovi i dalje veoma aktuelna problematika RE populacije

Prisustvo nasilja nad ženama i prisilni brakovi  i dalje veoma aktuelna problematika RE populacije

U okviru Kampanje o problemima nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica iz romske i egipćanske populacije koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za romske inicijative iz Nikšića, njihovi/e predstavnici/e posjetili/e su naselja 7.jul", Gradiošnica i Češljar, koja nastanjuju pripadnici/e romske i egipćanske populacije.

17.07.2015.

Problemi dvostruko diskriminisanih Romkinja i Egipćanki na lokalnom nivou

Problemi dvostruko diskriminisanih Romkinja i Egipćanki na lokalnom nivou

Nakon uspješnih realizacija u Podgorici, Nikšiću i Beranama, predstavnici/e Ministarstva, Centra bezbjednosti i Centra za romske inicijative posjetili su i Opštine Ulcinj, Bar, Budva i Kotor.

10.07.2015.

Ministar dr Numanović u posjeti đacima u Sutomoru

Ministar dr Numanović u posjeti đacima u Sutomoru

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović obišao je danas đake, pripadnike/ce romske i egipćanske zajednica, koji borave na ljetovanju u Domu solidarnosti u Sutomoru.

08.07.2015.

Nagradno ljetovanje za najbolje učenike/ce

Nagradno ljetovanje za najbolje učenike/ce

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Odjeljenje za unapređenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, i ove godine nastavlja sa aktivnostima u cilju motivisanja romskih i egipćanskih učenika/ca za redovnim pohađanjem nastave i nastavkom školovanja.

23.06.2015.

Obuka- politička participacija žena

Obuka- politička participacija žena

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je danas, 23. juna 2015. godine, u skladu sa Akcionim planom Poglavlja 23 i Akcionim planom vezano za Strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012 -2016, organizovalo obuku za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina sa naglaskom na Romkinje i Egipćanke kako bi im se pružila podrška za veće interesovanje za bavljenje politikom.

19.06.2015.

Rezultati govore u korist uspješne saradnje

Rezultati govore u korist uspješne saradnje

Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu manjinskih prava Leon Gjokaj sastao se danas sa predstavnicima/ama Romskog obrazovnog fonda. Tema sastanka bila je dinamika realizacije zajedničkog programa stipendiranja, kao i planovi za naredni period.

06.06.2015.

Kampanja u romskim naseljima Talumu i Riversajdu o problemima nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica iz romske i egipćanske populacije

Kampanja u romskim naseljima Talumu i Riversajdu o problemima nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica iz romske i egipćanske populacije

Kampanja je dio mjera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i Akcionog plana vezanog za Strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012 -2016.

06.06.2015.

Obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

Obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

U diskusiji, kroz interaktivni dijalog polaznika/ca i predavača/ica, mnogi polaznici/e naveli su lične primjere o ranom stupanju u brak, a poštujući tradiciju Roma i Egipćana. Bilo je i slučajeva da su pojedine djevojčice stupile u brak sa 12 godina života.

02.06.2015.

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva sklopili su danas Sporazum o saradnji na otkupu izdavačkih prava i štampi Rječnika romskog-crnogorskog-romskog jezika. Autori Rječnika su Ljatif Demir, Nevsija Durmiš i Fatima Demir.