Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

24.11.2016.

Održan sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Održan sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je juče, 23. novembra 2016. godine, drugi sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020.

24.11.2016.

Održan redovni kvartalni sastanak sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i unapređenja položaja Roma i Egipćana

Održan redovni kvartalni sastanak sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i unapređenja položaja Roma i Egipćana

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava održali su juče redovni kvartalni sastanak, Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite prava pripadnika/ca ove populacije.

15.11.2016.

U Bijelom Polju održana obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, juče, u Bijelom Polju organizovalo obuku za edukaciju roditelja, djece, romskih i egipćanskih aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

12.09.2016.

Prezentacija naučnog rada „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“, mr Sokolja Beganaja

Prezentacija naučnog rada „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“, mr Sokolja Beganaja

U multimedijalnoj sali KIC-a “Budo Tomović” , sjutra, 12. septembra u 11 časova održaće se prezentacija naučnog rada našeg kolege Sokolja Beganaja, na temu „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“. Mr Sokolj Beganaj, prvi je pripadnik romske populacije u Crnoj Gori koji je dostigao stepen obrazovanja na magistarskom nivou.

03.09.2016.

Motivacijom do boljih rezultata

Motivacijom do boljih rezultata

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastoji da svake godine posebnu podršku usmjeri na aktivnosti u vezi sa promocijom značaja ostanka u obrazovnom sistemu pripadnika/ca marginalizovanih grupa u društvu. U kontinuitetu, Ministarstvo obezbjeđuje boravak na planini i moru za djecu iz viših razreda osnovnih škola koji svojim zalaganjima u toku školske godine pokazuju dobre rezultate i dokazuju da uključenje romske i egipćanske zajednice u crnogorsko društvo ide u dobrom smjeru.

30.08.2016.

Sedmodnevni boravak na Ivanovim koritima za najmarljivije đake

Sedmodnevni boravak na Ivanovim koritima za najmarljivije đake

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ove godine nastavlja sa aktivnostima u cilju motivisanja romskih i egipćanskih učenika/ca za redovnim pohađanjem nastave i nastavkom školovanja i organizuje sedmodnevni boravak na planini za dvadeset učenika/ca VII, VIII i IX razreda romske i egipćanske populacije iz nekoliko osnovnih škola iz Podgorice, Nikšića, Berana i Pljevalja.

20.07.2016.

Održan kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama nevladinog sektora iz oblasti unapređenja položaja Roma i Egipćana

Održan kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama nevladinog sektora iz oblasti unapređenja položaja Roma i Egipćana

U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, danas je održan je kvartalni sastanak za 2016. godinu Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite prava pripadnika ove populacije.

19.07.2016.

Numanović i Mandić - saradnja u cilju prevencije zdravlja žena iz marginalizovanih grupa

Numanović i Mandić - saradnja u cilju prevencije zdravlja žena iz marginalizovanih grupa

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u cilju jačanja svijesti o značaju prevencije i čuvanja zdravlja, organizovalo je danas preventivni ginekološki i ultrazvučni pregled za žene iz kampa Konik iz Podgorice u Domu zdravlja ”Dimitrije - Dika Marenić” iz Danilovgrada.

05.07.2016.

Integracija Roma-pitanje od visoke važnosti u agendi svake politike

Integracija Roma-pitanje od visoke važnosti u agendi svake politike

Treći seminar o pitanjima Roma održava se danas u Podgorici.,u organizaciji Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa Generalnim direktoratom EK za politiku susjedstva i pregovore o proširenju.Seminar se ove godine održava na temu "Od riječi do djela – ka integraciji Roma", a otvorili su ga Marta Garsija Fidalgo, koordinatorka za politiku integrisanja Roma u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju i dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore.

30.06.2016.

Na važnost zaštite od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom ukazano i u Tivtu

Na važnost zaštite od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom ukazano i u Tivtu

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u saradnji sa Ministarstvom unutrasnjih poslova, Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, članovima Romskog savjeta, Centrom za romske inicijative i ostalim nevladinim organizacijama organizovalo je u Tivtu i Kotoru jednodnevnu edukaciju i sprovelo kampanju o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.