Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

09.12.2016.

Edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

Edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, dana 09. decembra 2016., u Nikšiću organizovalo edukaciju roditelja, djece, romskih i egipćanskih aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom i egipćanskom populacijom.

01.12.2016.

Krug Foruma Javnih dijaloga o pitanjima Roma završen u Podgorici

Krug Foruma Javnih dijaloga o pitanjima Roma završen u Podgorici

Krug Foruma Javnih dijaloga o implementaciji I prioritetnim mjerama o pitanjima Roma, koji se održavaju u Regionu u proteklih nekoliko mjeseci, završen je danas Forumom održanom u Podgorici. Događaji su organizovani od strane Regionalnog savjeta za saradnju (RCC) Akcionog tima Inicijative Integracija Roma 2020, u saradnji sa državnim organima u Beogradu, Sarajevu, Prištini i Podgorici.

24.11.2016.

Održan sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Održan sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je juče, 23. novembra 2016. godine, drugi sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020.

24.11.2016.

Održan redovni kvartalni sastanak sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i unapređenja položaja Roma i Egipćana

Održan redovni kvartalni sastanak sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i unapređenja položaja Roma i Egipćana

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava održali su juče redovni kvartalni sastanak, Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite prava pripadnika/ca ove populacije.

15.11.2016.

U Bijelom Polju održana obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, juče, u Bijelom Polju organizovalo obuku za edukaciju roditelja, djece, romskih i egipćanskih aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

12.09.2016.

Prezentacija naučnog rada „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“, mr Sokolja Beganaja

Prezentacija naučnog rada „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“, mr Sokolja Beganaja

U multimedijalnoj sali KIC-a “Budo Tomović” , sjutra, 12. septembra u 11 časova održaće se prezentacija naučnog rada našeg kolege Sokolja Beganaja, na temu „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“. Mr Sokolj Beganaj, prvi je pripadnik romske populacije u Crnoj Gori koji je dostigao stepen obrazovanja na magistarskom nivou.

03.09.2016.

Motivacijom do boljih rezultata

Motivacijom do boljih rezultata

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastoji da svake godine posebnu podršku usmjeri na aktivnosti u vezi sa promocijom značaja ostanka u obrazovnom sistemu pripadnika/ca marginalizovanih grupa u društvu. U kontinuitetu, Ministarstvo obezbjeđuje boravak na planini i moru za djecu iz viših razreda osnovnih škola koji svojim zalaganjima u toku školske godine pokazuju dobre rezultate i dokazuju da uključenje romske i egipćanske zajednice u crnogorsko društvo ide u dobrom smjeru.

30.08.2016.

Sedmodnevni boravak na Ivanovim koritima za najmarljivije đake

Sedmodnevni boravak na Ivanovim koritima za najmarljivije đake

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ove godine nastavlja sa aktivnostima u cilju motivisanja romskih i egipćanskih učenika/ca za redovnim pohađanjem nastave i nastavkom školovanja i organizuje sedmodnevni boravak na planini za dvadeset učenika/ca VII, VIII i IX razreda romske i egipćanske populacije iz nekoliko osnovnih škola iz Podgorice, Nikšića, Berana i Pljevalja.

20.07.2016.

Održan kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama nevladinog sektora iz oblasti unapređenja položaja Roma i Egipćana

Održan kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama nevladinog sektora iz oblasti unapređenja položaja Roma i Egipćana

U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, danas je održan je kvartalni sastanak za 2016. godinu Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite prava pripadnika ove populacije.

19.07.2016.

Numanović i Mandić - saradnja u cilju prevencije zdravlja žena iz marginalizovanih grupa

Numanović i Mandić - saradnja u cilju prevencije zdravlja žena iz marginalizovanih grupa

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u cilju jačanja svijesti o značaju prevencije i čuvanja zdravlja, organizovalo je danas preventivni ginekološki i ultrazvučni pregled za žene iz kampa Konik iz Podgorice u Domu zdravlja ”Dimitrije - Dika Marenić” iz Danilovgrada.