Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

15.09.2017.

Kampanja i edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom

Kampanja i edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji nacionalnom Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, Centrom za socijalni rad, opštinom Berane, Crvenim krst Berane, nevladinom organizacijom Centar za romske inicijative“, održalo je, u Beranama, obuku romskim i egipćanskim učenicima/ama VII razreda Osnovne škole „Radomir Mitrović“ o problematici maloljetnih brakova. Sa djecom je razgovarano kako da prepoznaju nasilje u porodici i kako treba postupiti ukoliko se nasilje dogodi, kao i o posljedicama maloljetnih ugovorenih brakova. Pored navedenih tema predavači/ice su ukazali/e je i na izuzetno veliki značaj obrazovanja za romsku i egipćansku populaciju, što je preduslov za uključivanje u sve tokove društvenog života u Crnoj Gori. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 30 učenika/ica.

07.09.2017.

Održan sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020

Održan sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020

Predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava održali su danas treći kvartalni sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020.

28.08.2017.

Najava: Prilika za marljive da uče o svojoj tradiciji i jeziku na Ivanovim koritima

Najava: Prilika za marljive da uče o svojoj tradiciji i jeziku na Ivanovim koritima

Pripadnici/e romske i egipćanske populacije iz viših razreda osnovnoškolskog obrazovanja iz četiri crnogorske opštine, Podgorice, Nikšića, Berana i Petnjice boraviće narednih dana na Ivanovim Koritima u dječijem odmaralištu JU “Lovćen Bečići”.

05.07.2017.

Održan Javni dijalog forum u okviru nacionalne Platforme za integraciju Roma 2017

Održan Javni dijalog forum u okviru nacionalne Platforme za integraciju Roma 2017

U okviru nacionalne Platforme za integraciju Roma 2017, u Podgorici je održan Javni dijalog forum u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Događaj je bio prilika za prezentaciju realizovanih mjera po oblastima iz Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za 2016. godinu, te realizaciji Zaključaka sa seminara “ Od riječi do djela ka integracija Roma”, održanog prošle godine u Podgorici.

22.06.2017.

Preventivne akcije zdravstvenih pregleda u Danilovgradu i Beranam za pripadnice ranjivih društvenih grupa

Preventivne akcije zdravstvenih pregleda u Danilovgradu i Beranam za pripadnice ranjivih društvenih grupa

Uredbom o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite stranaca/kinja obezbjeđeno je da su pripadnici/e romske i egipćanske populacije koji/e nemaju regulisan pravni status u pravima na zdravstvenu zaštitu izjednačeni/e sa ostalim osiguranicima/ama tako da nema normativnih prepreka za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, kako u obimu, tako i po sadržaju usluga.

15.06.2017.

Tivat-Kotor:Obrazovanje Roma prioritet u integraciji

Tivat-Kotor:Obrazovanje Roma prioritet u integraciji

Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, obavezujuća je za sve lokalne samouprave gdje žive pripadnici/e romske i egipćanske populacije, istakao je Sokolj Beganaj ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava u kampanji koja je organizovana u naseljima 7. jul i Lovanja 1 u Tivtu i naselju Trojica u Kotoru. Usvajanjem ovog strateškog dokumenta, Vlada Crne Gore još jednom je iskazala punu posvećenost kreiranju i implementaciji politika za brže i potpuno socijalno uključivanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

10.06.2017.

Započela kampanja o problemima nasilja nad ženama, nasilja u porodici i prisilnim brakovima među romskom i egipćanskom populacijom

Započela kampanja o problemima nasilja nad ženama, nasilja u porodici  i prisilnim brakovima među romskom i egipćanskom populacijom

U saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava , Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Crvenog krsta Crne Gore, u Ulcinju i Baru organizovana je kampanja u romskim i egipćanskim naseljima o problemima nasilja nad ženama, nasilja u porodici i prisilnim brakovima među romskom i egipćanskom populacijom.

09.06.2017.

Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana: Mogućnosti, benefiti i očekivanja

Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana: Mogućnosti, benefiti i očekivanja

U cilju boljeg upoznavanja mladih sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020. godine, predstavnici/e Odjeljenja za unapređenje i zaštitu položaja Roma i Egipćana razgovarali su sa učenicima/ama viših razreda Osnovne škole „Božidar Vuković Podgoričanin“ u Podgorici.

18.05.2017.

Održan drugi kvartalni sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Održan drugi kvartalni sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava održalo je danas drugi sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020.

17.05.2017.

Održan drugi kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama o romskim pitanjima

Održan drugi kvartalni sastanak sa nevladinim organizacijama o romskim pitanjima

Predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava - Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana održali su danas drugi kvartalni sastanak u 2017. sa predstavnicima/cama Romskog savjeta i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite prava pripadnika/ca ove populacije.