Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

05.10.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo obuku zabrana diskriminacija Roma

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo obuku zabrana diskriminacija Roma Za punu afirmaciju romske i egipćanske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život Crne Gore neophodno je imati sistemsko rješenje koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici ove zajednice najugroženiji, poručeno je sa obuke „Zabrana diskriminacija Roma“

29.09.2019.

Edukacija na temu političke participacije Roma u Crnoj Gori

Edukacija na temu političke participacije Roma u Crnoj Gori

Romi u Crnoj Gori nisu politički organizovani i nemaju svoju političku partiju još uvijek, ali je prepoznata potreba njihove participacije u političkom životu, istaknuto je na dvodnevnoj obuci o političkoj participaciji Roma/kinja koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u Ulcinju.

27.09.2019.

Javni čas o borbi protiv ugovorenih i maloljetnih brakova

Javni čas o borbi protiv ugovorenih i maloljetnih brakova

O značaju obrazovanja romske i egipćanske populacije, rešavanju pravnog statusa i identifikaciji lica sa invaliditetom, kao i prije svega šteti ugovorenih i maloljetnih brakova, roditelji i učenici/ce VIII razreda Osnovne škole Božidar Vuković – Podgoričanin iz Podgorice imali su priliku da čuju tokom javnog časa o Ugovorenim i maloljetnim brakovima koji je organizovan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

25.09.2019.

Kolašin: Obavezno programsko budžetiranje za Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020

Kolašin: Obavezno programsko budžetiranje za Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020

Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprjeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori rezultirale su veoma značajnim i vidnim, ali ne i posve dovoljnim pozitivnim promjenama, saopšteno je na obuci koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovala za članove Komisije za pračenje i iplementaciju Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 na temu odgovornog budžetiranja prema Romima.

18.09.2019.

Održana edukacija zaposlenih u nadležnim institucijama na lokalnom nivou o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudima

Održana  edukacija zaposlenih u nadležnim institucijama na lokalnom nivou o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudima

Cilj pomenute aktivnosti bio je bolje upoznavanje predstavnika/ica navedenih relevantnih institucija sa običajima i kulturnom praksom koja se odvija u ovoj zajednici, te bolje razumijevanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite od diskriminacije i mjerama treba preduzeti u borbi protiv pojave ugovorenih brakova. Posebno je stavljen naglasak na važnost obrazovanja djevojčica i ostanka u obrazovnom sistemu.

23.07.2019.

Održana edukacija o političkoj participaciji Roma/kinja u Ulcinju

Održana edukacija o političkoj participaciji Roma/kinja u Ulcinju

Crna Gora je prepoznala izazove sa kojima se suočavaju pripadnici/e romske i egipćanske zajednice i aktivno radi na poboljšanju njihovog društvenog i ekonomskog položaja. Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprijeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, prvenstveno kroz primjenu Akcionih planova iz strateških dokumenata za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, rezultirale su vidnim, ali ne i posve dovoljnim pozitivnim promjenama konstatovano je na radionici “Politička participacija Roma/kinja, sa posebnim naglaskom na romkinje”, koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u opštini Ulcinj.

20.06.2019.

Sedmodnevni boravak za najbolje u Sutomoru

Sedmodnevni boravak za najbolje u Sutomoru

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u kontinuitetu od 2012 godine redovno organizuju sedmodnevno ljetovanje za učenike/ice romske i egipćanske populacije VII, VIII i IX razreda iz osnovnih škola u Crnoj Gori. Ove godine osnovci/ke iz opšina Berana, Nikšića i Podgorice, boravili su u dječijem odmaralištu "Dom solidarnosti Crvenog krsta", u Sutomoru, u periodu od 12.06.2019 do 19.06.2019 godine.

07.06.2019.

Akcija preventivnih pregleda u Domu zdravlja Nikšić

Akcija preventivnih pregleda u Domu zdravlja Nikšić

Dvadesetak zaposlenih u JKP "Komunalno Nikšić" obavilo je danas preventivne zdravstvene preglede koje u cilju prevencije i rane dijagnostike bolesti organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Domovima zdravlja Crne Gore.

03.06.2019.

Prva edukacija za mlade sa fokusom na stvaranje lidera u preduzimanju odgovornosti u daljim integracijama romske i egipćanske populacije

Prva edukacija za mlade sa fokusom na stvaranje lidera u preduzimanju odgovornosti u daljim integracijama romske i egipćanske populacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prethodna dva dana organizovalo u Budvi prvu edukaciju za mlade pripadnike romske i egipćanske sa fokusom na stvaranje lidera u preduzimanju odgovornosti u daljim integracijama ove manjinske zajednice.

31.05.2019.

Trodnevna ekskurzija za polumaturante i polumaturantkinje u cilju upoznavanja kulture i istorije Crne Gore

Trodnevna ekskurzija za polumaturante i polumaturantkinje u cilju upoznavanja kulture i istorije Crne Gore

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je trodnevnu ekskurziju po Crnoj Gori za najbolje polumaturante/polumaturantkinje iz romske i egipćanske populacije. Trodnevna ekskurzija je organizovana u cilju motivisanja učenika/učenica da nastave svoje obrazovanje i upišu srednju školu.