Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

06.06.2015.

Obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

Obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova U diskusiji, kroz interaktivni dijalog polaznika/ca i predavača/ica, mnogi polaznici/e naveli su lične primjere o ranom stupanju u brak, a poštujući tradiciju Roma i Egipćana. Bilo je i slučajeva da su pojedine djevojčice stupile u brak sa 12 godina života.

02.06.2015.

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva sklopili su danas Sporazum o saradnji na otkupu izdavačkih prava i štampi Rječnika romskog-crnogorskog-romskog jezika. Autori Rječnika su Ljatif Demir, Nevsija Durmiš i Fatima Demir.

31.05.2015.

Obuka za edukaciju roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

Obuka za edukaciju roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

Osim roditelja i djece RE populacije, na ovoj Obuci su prisustvovali i službenici Ministarsrva za ljudska I manjinska prava, članovi policije i članovi nevladinog sektora. Polaznici su na Obuci mogli da nauče kako prepoznati nasilje u porodici i kako djelovati ukoliko se nasilje dogodi. Obuka o maljoljetnim prisilnim brakovima među romskom populacijom je posebno bilo zanimljivo za RE populaciju. Polaznici su mogli da vide film o posledicama sa kojima se suočavaju takvi brakovi i kako ti brakovi nisu zakonski priznati. Novac koji se daje za nevjesti nije samo dio običaja već lako može da bude koristoljublje ili čak trgovina sa ljudima. Romi iEgipćani moraju da prepoznaju da takvi brakovi idu njima na štetu, a državni službenici moraju da nauče da se suprostavljaju takvim brakovima koji se kose sa zakonom i vode do siromaštva ove manjine. Svako dijete prvo treba da se obrazuje i da postane punoljetno pa tek kad sazreva da sama bira svog bračnog druga.

09.04.2015.

“Osnovni istorijski pojmovi romskog jezika, kulture i umjetnosti u Evropi“

“Osnovni istorijski pojmovi romskog jezika, kulture i umjetnosti u Evropi“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je predavanje na temu “Osnovni istorijski pojmovi romskog jezika, kulture i umjetnosti u Evropi“ prof. dr sc Ljatifa Demira u multimedijalnoj sali KIC-a Budo Tomović u Podgorici.Predavanje je organizovano povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma.

07.04.2015.

Najava: Nagrada za najbolji istraživački prilog na temu "Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo kulture povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, organizuju svečanost na kojoj će biti uručena Plaketa za najbolji istraživački prilog na osnovu redovnog godišnjeg konkursa objavljen u medijima u 2014. godini, na temu "Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori".

13.03.2015.

Podrška mladim talentima

Podrška mladim talentima

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numnović razgovarao je danas sa mladim Ismailom Delijom koji je izrazio svoje iskreno zadovoljstvo povodom prijema.On je zahvalan Ministru što je prepoznao njegove dosadašnje rezultate i pružio mu podršku koja mu jako znači.

20.02.2015.

Promocija vrijednosti pravovremenih zdravstvenih pregleda

Promocija vrijednosti pravovremenih zdravstvenih pregleda

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava danas je u nastavku uspješne saradnje sa Domom zdravlja u Danilovgradu organizovalo drugi krug akcije snimanja štitne žljezde za pripadnice romske nacionalnosti iz Kampa Konik I.

14.02.2015.

Promocija važnosti redovne zdravstvene zaštite za Romkinje i Egipćanke

Promocija važnosti redovne zdravstvene zaštite za Romkinje i Egipćanke

Ministartsvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je danas u saradnji sa Domom zdravlja Danilovgrad još jednu akciju promovisanja značaja očuvanja zdravlja.Planirana aktivnost obuhvatila je Romkinje i Egipćanke koje su izrazile svoju zainteresovanost iz Opština Nikšić i Podgorica.

13.02.2015.

Najava: Pregled štitne žljezde za Romkinje i Egipćanke

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje akciju snimanja štitne žljezde za pripadnice Romske i Egipćanske populacije sjutra, 14. februara, u Domu zdravlja Danilovgrad. Sjutrašnja aktivnost nastavak je kontinuirane promocije važnosti zdravstvene zaštite i preventivnog djelovanja kada je riječ o najčešćim oboljenjima ženske populacije.

05.02.2015.

Pitanje stepena integracije Roma i dalje visoko na agendi EU

Pitanje stepena integracije Roma i dalje visoko na agendi EU

Ministar dr Suad Numanović sastao se danas sa koordinatorkama za pitanja Roma u DG NEAR, gospođama Martom Garsija Fidalgo i Janom Katarinom Lolić Šindelkovom. Koordinatorke borave u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori tokom koje će razgovarati sa nadležnima iz svih resora koji pokrivaju oblast integracija Romske populacije.