Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

24.11.2016.

Održan redovni kvartalni sastanak sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i unapređenja položaja Roma i Egipćana

Održan redovni kvartalni sastanak sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite i unapređenja položaja Roma i Egipćana Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava održali su juče redovni kvartalni sastanak, Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite prava pripadnika/ca ove populacije.

15.11.2016.

U Bijelom Polju održana obuka o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, juče, u Bijelom Polju organizovalo obuku za edukaciju roditelja, djece, romskih i egipćanskih aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

12.09.2016.

Prezentacija naučnog rada „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“, mr Sokolja Beganaja

Prezentacija naučnog rada „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“, mr Sokolja Beganaja

U multimedijalnoj sali KIC-a “Budo Tomović” , sjutra, 12. septembra u 11 časova održaće se prezentacija naučnog rada našeg kolege Sokolja Beganaja, na temu „Antidiskriminatorni pristupi u predškolskom sistemu Crne Gore“. Mr Sokolj Beganaj, prvi je pripadnik romske populacije u Crnoj Gori koji je dostigao stepen obrazovanja na magistarskom nivou.

03.09.2016.

Motivacijom do boljih rezultata

Motivacijom do boljih rezultata

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastoji da svake godine posebnu podršku usmjeri na aktivnosti u vezi sa promocijom značaja ostanka u obrazovnom sistemu pripadnika/ca marginalizovanih grupa u društvu. U kontinuitetu, Ministarstvo obezbjeđuje boravak na planini i moru za djecu iz viših razreda osnovnih škola koji svojim zalaganjima u toku školske godine pokazuju dobre rezultate i dokazuju da uključenje romske i egipćanske zajednice u crnogorsko društvo ide u dobrom smjeru.

30.08.2016.

Sedmodnevni boravak na Ivanovim koritima za najmarljivije đake

Sedmodnevni boravak na Ivanovim koritima za najmarljivije đake

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ove godine nastavlja sa aktivnostima u cilju motivisanja romskih i egipćanskih učenika/ca za redovnim pohađanjem nastave i nastavkom školovanja i organizuje sedmodnevni boravak na planini za dvadeset učenika/ca VII, VIII i IX razreda romske i egipćanske populacije iz nekoliko osnovnih škola iz Podgorice, Nikšića, Berana i Pljevalja.

20.07.2016.

Održan kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama nevladinog sektora iz oblasti unapređenja položaja Roma i Egipćana

Održan kvartalni sastanak sa predstavnicima/ama nevladinog sektora iz oblasti unapređenja položaja Roma i Egipćana

U prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, danas je održan je kvartalni sastanak za 2016. godinu Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unapređenja i zaštite prava pripadnika ove populacije.

19.07.2016.

Numanović i Mandić - saradnja u cilju prevencije zdravlja žena iz marginalizovanih grupa

Numanović i Mandić - saradnja u cilju prevencije zdravlja žena iz marginalizovanih grupa

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u cilju jačanja svijesti o značaju prevencije i čuvanja zdravlja, organizovalo je danas preventivni ginekološki i ultrazvučni pregled za žene iz kampa Konik iz Podgorice u Domu zdravlja ”Dimitrije - Dika Marenić” iz Danilovgrada.

05.07.2016.

Integracija Roma-pitanje od visoke važnosti u agendi svake politike

Integracija Roma-pitanje od visoke važnosti u agendi svake politike

Treći seminar o pitanjima Roma održava se danas u Podgorici.,u organizaciji Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa Generalnim direktoratom EK za politiku susjedstva i pregovore o proširenju.Seminar se ove godine održava na temu "Od riječi do djela – ka integraciji Roma", a otvorili su ga Marta Garsija Fidalgo, koordinatorka za politiku integrisanja Roma u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju i dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore.

30.06.2016.

Na važnost zaštite od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom ukazano i u Tivtu

Na važnost zaštite od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom ukazano i u Tivtu

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u saradnji sa Ministarstvom unutrasnjih poslova, Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, članovima Romskog savjeta, Centrom za romske inicijative i ostalim nevladinim organizacijama organizovalo je u Tivtu i Kotoru jednodnevnu edukaciju i sprovelo kampanju o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

24.06.2016.

Mustafa Krasnići prvi Rom dobitnik diplome Luča na prijemu kod ministra Numanovića

Mustafa Krasnići prvi Rom dobitnik diplome Luča na prijemu kod ministra Numanovića

Jedan od najvećih problema romske zajednice, koji je i prepreka za bržu integraciju u društvenom, političkom i socijalnom životu države, jeste upravo obrazovanje. Romi su karakterističan narod i po činjenici da im je cijeli svijet domovina. Tako, zajednica poprima najvećim dijelom, karakteristike i društvene obrasce države u kojoj se nalazi. Iako često u njihovom slučaju, izostaje obrazovanje, Crna Gora je prepoznala važnost ovog segmenta u njihovoj integraciji, i stvara pretpostavke za sve kvalitetniji stepen obrazovanja pripadnika/ca romske populacije, istakao je ministar Numanović pri susretu sa prvim dobitnikom diplome Luča u Crnoj Gori iz romske zajednice, Mustafom Krasnićijem.