Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

10.02.2017.

Zenka: Jačati aktivnosti u cilju pune integracije domicilnog romske populacije u Crnoj Gori

Zenka: Jačati aktivnosti u cilju pune integracije domicilnog romske populacije u Crnoj Gori Prilikom nedavne posjete Romskom nacionlanom savjetu, ministar Zenka je stekao detaljniji uvid u položaj domicilnog romskog stanovništva u Crnoj Gori. S tim u vezi, Zenka je danas sa članovima/icama savjeta obišao jedno od romskih naselja u kojem žive, gdje se upoznao sa najurgentnijim problemima stanovnika/ca ovog naselja na Koniku.

09.02.2017.

Prioriteti Inicijative integracija Roma 2020.

Prioriteti Inicijative integracija Roma 2020.

Uz uvažavanje postignutih rezultata u prethodnom periodu, intenziviraćemo aktivnosti koje garantuju punu integraciju romske i egipćanske populacije u crnogorsko društvo, rekao je ministar Mehmed Zenka u razgovoru sa predstavnicima akcionog tima Regionalnog savjeta za saradnju. Integracija Roma uključena je u pregovore o proširenju i jedan je od ključnih elemenata pregovora o Poglavlju 23, koje je od visokog značaja na našem integracionom putu, naveo je ministar.

31.01.2017.

Ministar Zenka posjetio Romski savjet

Ministar Zenka posjetio Romski savjet

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka posjetio je Romski savjet i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom savjeta Isenom Gašijem i njegovim najbližim saradnicima/ama o poteškoćama sa kojima se romska populacija susreće, te mogućim i ostvarivim rješenjima za njihovu punu integraciju.

13.01.2017.

Publikacija "Romska i egipćanska populacija u Nikšiču" predstavljena danas u Podgorici

Publikacija "Romska i egipćanska populacija u Nikšiču" predstavljena danas u Podgorici

Društvena isključenost, marginalizacija, desegregacija, stereotipi i predrasude uprkos sve većoj angažovanosti relevantnih aktera u oblasti integracije romske i egipćanske zajednice, i dalje su prisutni prema pripadnicima/cama ove zajednice. Mr Sokolj Beganaj i mr Tatjana Perović pripremili su i publikovali istraživanje na temu „Romska i egipćanska populacija u Nikšiću“.Publikaciju su predstavili danas u multimedijalnoj Sali KIC-a „Budo Tomović“ u Podgorici.

12.01.2017.

Prezentacija publikacije mr Sokolja Beganaja i mr Tatjane Perović

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na prezentaciju publikacije u sklopu projekta: „Očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta – promocija istorije, kulture, jezika i drugih obilježja nacionalnog identiteta romske i egipćanske populacije na teritoriji opštine Nikšić“ našeg kolege mr Sokolja Beganaja, koji je jedan od autora, pored mr Tatjane Perović.

28.12.2016.

Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom

Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom

Danas je u Podgorici u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava održana radionica na temu: “Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom”.

27.12.2016.

Obuka na temu osnaživanja mladih za bavljenje politikom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra 28. decembra 2016. godine, obuku na temu osnaživanja mladih pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za bavljenje politikom.

09.12.2016.

Edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

Edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je, u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, dana 09. decembra 2016., u Nikšiću organizovalo edukaciju roditelja, djece, romskih i egipćanskih aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom i egipćanskom populacijom.

01.12.2016.

Krug Foruma Javnih dijaloga o pitanjima Roma završen u Podgorici

Krug Foruma Javnih dijaloga o pitanjima Roma završen u Podgorici

Krug Foruma Javnih dijaloga o implementaciji I prioritetnim mjerama o pitanjima Roma, koji se održavaju u Regionu u proteklih nekoliko mjeseci, završen je danas Forumom održanom u Podgorici. Događaji su organizovani od strane Regionalnog savjeta za saradnju (RCC) Akcionog tima Inicijative Integracija Roma 2020, u saradnji sa državnim organima u Beogradu, Sarajevu, Prištini i Podgorici.

24.11.2016.

Održan sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Održan sastanak Komisije za praćenje Strategije za inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je juče, 23. novembra 2016. godine, drugi sastanak Komisije za praćenje sprovođenja Strategije za inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020.