Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo obuku zabrana diskriminacija Roma

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo obuku zabrana diskriminacija Roma
Datum objave: 05.10.2019 08:58 | Autor: PR Služba

Ispis Štampaj stranicu


Za punu afirmaciju romske i egipćanske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život Crne Gore neophodno je imati sistemsko rješenje koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici ove zajednice najugroženiji, poručeno je sa obuke „Zabrana diskriminacija Roma“ koje je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u sklopu svog Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana organizovala 03.04.oktobra 2019 godine.

Ova aktivnost je usmjerena na edukaciju pripadnika/ca Roma i Egipćana, nadležnih institucija, stručne zajednice, šire javnosti, medija kao i civilnog sektora o  antidisktiminacijonom zakonodavstvu i njegovoj primjeni u praksi u cilju upoznavanja romske zajednice o njihovim pravima i odgovornostima u pogledu suzbijanja diskriminacije, sa posebnim naglaskom na položaj romkinja i egipćanki.

Cilj ovih edukacija je da se od učesnika/ca koja su uspješno pohađali/la ove radionice, formiraju timovi koji su osposobljeni da po opštinama gdje gravitira romska/egipćanska populacija, reaguju i procesuiraju svaki oblik diskriminacije na koje bude naišla ova najranjivija manjinska zajednica. Timovi će uključiti predstavnike/ce iz različitih institucija, predstavnike/ce Romskog savjeta i predstavnike romskog/egipćanskog civilnog sektora, koje će formirati Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zajedno sa predstavnicima/cama zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Ova obuka je organizovana u opštini Bijelo Polje  za predstavnike/ce opština Bijelo Polje,  Mojkovac, Kolašin i Pljevlja. Predstavnici/ce navedenih opština su sačinjavali učesnici/ce iz JU Centra za socijalni rad Bijelo Polje, Centra bezbjednosti Bijelo Polje, Pljevlja, opštine Mojkovac, CSR Pljevlja i Bijelo Polje,  JU OŠ “Boško Buha“, JU OŠ „Pavle Žižić“, Osnovno državno tužilaštvo Bijelo polje, predstavnici/ce Osnovnog suda Bijelo Polje, predstavnici/ce romske populacije, predstavnici/ce Zaštitnika  ljudskih prava i sloboda Crne Gore, predstavnici/ce Uprave policije i predstavnici/ce Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Svim učesnicima je na kraju obuke dodjeljen sertifikat koji će im kasnije poslužiti da budu izabrani za rad u timovima koji će raditi na suzbijanje diskriminacije prema romskoj i egipćanskoj populaciji.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava