Manja slova Veća slova RSS

>

Održana edukacija zaposlenih u nadležnim institucijama na lokalnom nivou o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudima

Održana  edukacija zaposlenih u nadležnim institucijama na lokalnom nivou o ranoj identifikaciji dječijih ugovorenih brakova i borbe protiv trgovine ljudima
Datum objave: 18.09.2019 10:05 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je seminar na temu zabrane dječjih ugovorenih brakova među romskom populacijom i borbe protiv trgovine ljudim,  namijenjenog  zaposlenima u javnopravnim organima i opštinskim organizacijama Crvenog krsta Crne Gore koji djeluju na teritorijima opština Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi čiji referati podrazumijevaju i rad sa pripadnicima romske i egipćanske populacije.

Cilj pomenute aktivnosti bio je bolje upoznavanje predstavnika/ica navedenih relevantnih institucija sa običajima i kulturnom praksom koja se odvija u ovoj zajednici, te bolje razumijevanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite od diskriminacije i mjerama treba preduzeti u borbi protiv pojave ugovorenih brakova. Posebno je stavljen naglasak na važnost obrazovanja djevojčica i ostanka u obrazovnom sistemu.

Predstavnici/e tužilaštava i predstavnici/e sudstva  su takođe  iskazali veliko zadovoljstvo što su pozvani na seminar i s tim u vezi iskazali veliko interesovanje da učestvuju u radu Radne grupe prilikom izrade nove strategije za Rome i Egipćane koja treba da krene u narednoj godini, kada ističe „Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016 -2020“.

Edukaciju su vodili predstavnici/ce Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, u Tivtu, 17.i 18. septembra. Ukupan broj prisutnih 23 (18 žena).

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava