Manja slova Veća slova RSS

>

Crna Gora posvećena integraciji Roma i Egipćana

Datum objave: 25.03.2019 14:58 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicuEvropska unija će nastaviti da pomaže u procesu pune i efikasnije integracije Roma na Zapadnom balkanu poručeno je na EU Romskoj sedmici koja je održana u Briselu u periodu od 18 do 21 marta 2019. godine.

Tatjana Anđelić, načelnica Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, učestvovala je na EU Romskoj sedmici u Briselu, u periodu 18 – 21 mart 2019. godine, te sastancima održanim u okviru iste.

Na sastanku koji je Evropska komisija organizovala u saradnji sa UBDP-em i Svjetskom bankom, razmatrano je pitanje integracije Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj i rezultati postignuti kroz IPA projekte u toj oblasti.

Anđelić je ukazala da je Vlada Crne Gore 2016. godine usvojila Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipaćana u Crnoj Gori 2016-2020, kao i da su do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprjeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori rezultirale veoma značajnim i vidljivim promjenama u različitim oblastima.

Ona je kazala da Crna Gora koristi pretpristupne IPA fondove, te da su se sredstva iz ovih fondova koristila i za projekte, koji su se odnosili na integraciju Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Anđelić je naglasila da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava isplaniralo nove aktivnosti u cilju održivosti rezultata koje su postignute kroz prethodne IPA projekte. Te aktivnosti su odobrene od strane Evropske komisije i biće implementirane kroz Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (SOPEES), a odnose se upravo na socijalnu integraciju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kazala je Anđelić.

Na sastanku koji je održan povodom predstavljanja EU istraživanja „Podrška efikasnoj integraciji Roma povratnika na Zapadnom Balkanu” razmatralo se šta su države uradile i na koji način će EU nastaviti da pomaže u tom procesu. Razmatrano je pitanje zabrane diskriminacije Roma, te uključivanja ovog pitanja kao posebne oblasti u nacionalnim strategijama.

Anđelić je pojasnila da su u Strategiji za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori za period 2016-2020, pitanja antidimiskracije i rodne ravnopravnosti uključena kroz sve oblasti koje su dio ovog dokumenta.

Na kraju je dodala da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava godinama organizuje obuke o antidiskriminaciji, koje su namijenjene za različite ciljne grupe, a da je kao posebna tema uvijek zastupljena zabrana diskriminacije Roma i Egipćana.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava