Manja slova Veća slova RSS

>

Tivat-Kotor:Obrazovanje Roma prioritet u integraciji

Tivat-Kotor:Obrazovanje Roma prioritet u integraciji
Datum objave: 15.06.2017 11:03 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, obavezujuća je za sve lokalne samouprave gdje žive pripadnici/e romske i egipćanske populacije, istakao je Sokolj Beganaj ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava u kampanji koja je juče organizovana u naseljima 7. jul i Lovanja 1 u Tivtu i naselju Trojica u Kotoru. Usvajanjem ovog strateškog dokumenta, Vlada Crne Gore još jednom je iskazala punu posvećenost kreiranju i implementaciji politika za brže i potpuno socijalno uključivanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Kampanja se realizuje u saradnji sa Upravom Policije – Centar bezbjednosti Tivat i OB Kotor i NVO „Udruženje Egipćana“ svake godine na temu zaštite od nasilja u porodici, nasilju nad ženama i maloljetničkim prisilnim brakovima među romskom populacijom.

Veoma važan segment u integraciji je sprovođenje lokalnih akcionih planova, koji su čini se u značajnoj mjeri u prethodnom periodu bili deklarativnog karaktera, bez konkretnijih suštinskih promjena, ocijenjeno je tokom edukacije roditelja, djece, romskih i egipćanskih aktivistkinja, službenika/ca državne uprave koja je, u nastavku kampanje, održana u multimedijalnoj sali opštine Tivat.

U okviru edukacije razgovarano je o značaju novog strateškog dokumenta Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020, koja je postavila smjernice za postizanje suštinskih i trajnih promjena socio-ekonomskog položaja ove zajednice u Crnoj Gori.

 

Za ostvarivanje opšteg cilja u okviru svake oblasti definisani su specifični ciljevi, a svaki cilj ostvaruje se predloženim mjerama u oblastima: obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene zaštite, pravnog statusa, socijalnog statusa i porodične zaštite. Sa događaja je poručeno da će svi potrebni napori biti uloženi  kroz multidisciplinarni pristup svih nadležnih institucija, i uz poštovanje međunarodnih standarda, na aktivnom uključivanju u društvo ove zajednice u crnogorsko društvo, kao i njenoj potpunoj socio-ekonomskoj integraciji.

 

U okviru kampanje i edukacije, ukazano je još jednom na izuzetno veliki značaj obrazovanja za romsku i egipćansku populaciju, što je preduslov za uključivanje u sve tokove društvenog života u Crnoj Gori. Veća obrazovanost vodi uključivanju u društvene tokove, boljim mogućnostima za poboljšanje loše ekonomske situacije, a prije svega jačanju svijesti o poštovanju ljudskih prava i borbi protiv izrazito negativnog fenomena nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te pojavi prisilnih maloljetničkih brakova.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava