Manja slova Veća slova RSS

>

5. novembar Svjetski dan romskog jezika

5. novembar Svjetski dan romskog jezika
Datum objave: 04.11.2015 09:57 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Jezik i kultura imaju presudan značaj u procesu nacionalne i socijalne emncipacije Roma. Neophodno je da što potpunije upoznamo život, običaje, jezik i kulturu Roma ukoliko želimo da uspješno uklonimo postojeće predrasude o njima i afirmišemo njihove ukupne vrijednosti, te pomognemo njihovoj bržoj integrisanosti u naše društvo.
Romski narod u svijetu govori jezičnim dijasistemom koji čini 60-ak dijalekata, često potpuno različitih. Većina Roma u svijetu govori jezikom romani ćib. U Crnoj Gori 6251 lice se prema poslednjem popisu izrazilo kao pripadnik/ica ove populacije što je 1,01% ukupnog stanovništva. Najčešći dijalekt kod nas je Gurbetski. Romskim kao maternjim jezikom govori 5169 lica.
Integracija romske zajednice u društvene tokove Crne Gore, omogućuje se postepeno, kroz veoma kvalitetan normativni okvir garantovanih ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori. Za punu afirmaciju romske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život neophodno je imati sistemsko rješenje koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici/e ove zajednice najugroženiji.

Romski jezik predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica. Romski identitet i kultura prepoznati su kao sastavni dio istorije zemalja u regionu. U vezi sa obrazovanjem Roma, razlozi za nizak nivo integrisanosti u obrazovni sistem ogledaju se u postojanju jezičke barijere, lošoj informisanosti, slabom materijalnom položaju i niskom stepenu svijesti roditelja o značaju i prednostima obrazovanja. Svi akcioni planovi “Dekade inkluzije Roma 2005-2015.”, izrađeni u zemljama u region uključili su aktivnosti koje prepoznaju značaj romskog jezika u oblasti obrazovanja. Crna Gora je prošle godine predala predsjedavanje Dekadom susjednoj Bosni i Hercegovini.

Romska populacija broji oko 12 miliona pripadnika/ca u svijetu i njenom se integrisanošću bavi aktivno veliki broj zemalja i to visoko na agendama svojih državnih politika. U Crnoj Gori, romska zajednica nalazi povoljno tlo za socijalnu inkluziju. Crna Gora je po broju stanovnika i površini mala država, ali problemima socijalne integracije pristupa veoma ozbiljno i predano. Kulturne raznolikosti u Crnoj Gori posmatraju se kao jedan od osnovnih elemenata cjelokupnog održivog razvoja. Očuvanje kulturne baštine naroda koji žive na jednom prostoru jedan je od osnovnih segmenata poštovanja ukupnog nacionalnog identiteta.

Zbog činjenice da je romski jezik nestandardizovan i činjenice da je dijalektički razmrvljen značajno se usporava socio-lingvistička integracija i povezanost romskih zajednica, tako da se s pravom može govoriti o ugroženosti romskog jezika danas.

Svjetski dan romskog jezika, obilježava se u znak sjećanja na Prvi kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava