Manja slova Veća slova RSS

>

Problemi dvostruko diskriminisanih Romkinja i Egipćanki na lokalnom nivou

Problemi dvostruko diskriminisanih Romkinja i Egipćanki na lokalnom nivou
Datum objave: 17.07.2015 14:05 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Centrom bezbjednosti policije iz Nikšića i NVO Centar za romske inicijative iz Nikšića, realizuje kampanju o problemima nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica iz romske i egipćanske populacije u nekoliko Opština u Crnoj Gori.

Nakon uspješnih realizacija u Podgorici, Nikšiću i Beranama, predstavnici/e Ministarstva, Centra bezbjednosti i Centra za romske inicijative posjetili su i Opštine Ulcinj, Bar, Budva i Kotor. mmp

Prilikom obilaska naselja koje nastanjuju predstavnici/e romske i egipćanske populacije oni/e su razgovarali/e sa sugrađanima/kama o temama kampanje, ali ujedno i o njihovim aktuelnim problemima.

Nakon predavanja predsjedavanja Dekadom inkluzije Roma 2005-2015. godine, Crna Gora je nastavila sa svojim aktivnostima u vezi sa integrisanjem romske zajednica u svoje društvo. Dekada predstavlja jednu jedinstvenu inicijativu evropskih vlada sa ciljem da se unaprijedi socio-ekonomski status ove populacije i ubrza njihova socijalna inkluzija. Osnovno obilježje društveno-ekonomskog položaja pripadnika romske populacije je nizak stepen ekonomske aktivnosti i visoka nezaposlenost.

Sve članice Dekade u okviru svojih Akcionih planova Dekade akcentovale su unapređenje u zajedničkim prioritetnim područjima – obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i stanovanju, te u trima horizontalnim temama – siromaštvu, diskriminaciji i postizanju rodne ravnopravnosti.

Za Crnu Goru  prioritetne teme u okviru predsjedavanja, a i nakon toga, predstavljene su u oblasti regulisanja  pravnog statusa,  borbe protiv diskriminacije, nasilja u porodici i nasilja nad ženama, ekonomskog osnaživanja, očuvanja kulturnog  i jezičkog identiteta i uključivanja mladih u tekovine procesa socijalne inkluzije njihove zajednice.

Kao jednu od često pominjanih tema, dvostruku diskriminaciju Romkinja i Egipćanki, kao žena i kao pripadnica ove zajednica, ova Kampanja je aktuelizovala kroz direktnu komunikaciju sa predstavnicima/ama romske i egipćanske populacije na terenu.

Kampanja je dio mjera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i Akcionog plana vezanog za Strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012 -2016.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava