Manja slova Veća slova RSS

>

Obuka za edukaciju roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.

Obuka za edukaciju roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom.
Datum objave: 31.05.2015 10:43 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, mjera(3.10.1.26) 31.05.2015.godine u Nikšiću organizovao Obuku za edukaciju roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom. 

Osim roditelja i djece RE populacije, na ovoj Obuci su prisustvovali i službenici Ministarsrva za ljudska I manjinska prava, članovi policije i članovi nevladinog sektora. Polaznici su na Obuci mogli da nauče kako prepoznati nasilje u porodici i kako djelovati ukoliko se nasilje dogodi. Obuka o maljoljetnim prisilnim brakovima među romskom populacijom je posebno bilo zanimljivo za RE populaciju. Polaznici su mogli da vide film o posledicama sa kojima se suočavaju takvi brakovi i kako ti brakovi nisu zakonski priznati. Novac koji se daje za nevjesti nije samo dio običaja već lako može da bude koristoljublje ili čak trgovina sa ljudima. Romi iEgipćani moraju da prepoznaju da takvi brakovi idu njima na štetu, a državni službenici moraju da nauče da se suprostavljaju takvim brakovima koji se kose sa zakonom i vode do siromaštva ove manjine. Svako dijete prvo treba da se obrazuje i da postane punoljetno pa tek kad sazreva da sama bira svog bračnog druga. Na kraju su i prikazani rezultati Centra za romske inicijative vezano za nasilje u porodicu i maljoljetne prisilne brakove koje je sprovedeno na nivou Crne Gore. Prisutni su bili upoznati i sa Zakonodavnim okvirom i posledicama ugovorenog braka i nasilja u porodicu. Svi učesnici su na kraju mogli da daju svoje preporuke vezano za ovu temu. Obuku su vodili dr Slavko Milić iz Centra bezbjednosti Nikšić i Fana Delija ispred NVO CRI.


Obuka 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, mjera(3.10.1.27) 31.05.2015. godine u Nikšiću organizovao kampanju u romskim naseljima o problemu nasilja nad ženama i prisilnim brakovima RE djevojčica. Nakon Obuke za edukaciju roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom koju su imala u hotelu Sinćelu, predstavnici Ministarstva zajedno sa NVO CRI i službenicima policije su obišla romska naselja na Željezari Buda Tomović i Naselje pod trebjesom gdje su razgovarala sa građanima ovih naselja o navedenim temama.


Kampanja u naseljimaMinistarstvo za ljudska i manjinska prava je u skladu sa Akcionim planom poglavlja 23, mjera(3.10.1.15) 31.05.2015. godine u Nikšiću organizovao kampanje i koristiti primjere afirmisanih i uspješnih, visokoobrazovanih pripadnika RAE populacije, uz prateće aktivnosti u školama.
 
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava tokom Obuke koje su imali u hotelu Sinčelu o nasilju nad ženama i prisilnim brakovima RE djevojčica iskoristili su priliku i da razgovaraju o Obrazovanju Roma i Egipćana. Tom prilikom koristili dobre primjere studenata odnosno visokoobrazovanih Roma i Egipćana koje su imali u grupi polaznika ovog seminara, u cilju kako bi motivisali druge sunarodnike da više rade na svom obrazovanju i da budu uporni u tome. Studenti su pričala svoja iskustva o svom obrazovanju i o tome koliko im znaći obrazovanje. Na kraju svi učesnici su se složili da bez obrazovanja se ne može popraviti ukupna situacija ove manjine.
Prezentacija visokoobrazovanih pripadnika RE populacije za školsku djecu i roditelje.