Manja slova Veća slova RSS

>

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Romski Rječnik početkom nove školske godine
Datum objave: 02.06.2015 16:26 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva sklopili su danas Sporazum o saradnji  na otkupu izdavačkih prava i štampi Rječnika romskog-crnogorskog-romskog jezika. Autori Rječnika su Ljatif Demir, Nevsija Durmiš i Fatima Demir.

Zavod je ovim Sporazumom od Ministarstva preuzeo verziju Rječnika kako bi je dodatno bio jezički i tehnički oblikovao, te  pripremio za štampu, i štampao u tiražu od 500 primjeraka od kojih će 350 primjeraka biti mekog, a 150 primjeraka tvrdog poveza.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava značajan broj aktivnosti usmjerava ka podizanju nivoa svijesti romske populacije o značaju obrazovanje. Kroz razne vidove edukativnih kampanja i radionica, razvija se i održava ideja o promociji obazovanja kao nužne polazne tačke u ostvarivanju socijalne inkluzije Roma. Obrazovani pripadnici/e ove zajednice imaće mogućnosti i znanja da unaprijede položaj romske populacije, te doprinesu boljim zaposlenjima i umanje stepen siromaštva koji neminovno ide u korak sa ovom populacijom.

Romski jezik je zapravo skup dijalekata jer su Romi, kao narod obojen nomadskim karakteristikama, preuzimali riječi i oznake jezika naroda među kojima su živjeli. Takvih dijalekata je četrnaest u svijetu, od kojih je kod nas najzastupljeniji Gurbetski dijalekat. Danas se procjenjuje da generalno ovim jezikom govori blizu pet miliona ljudi, tačnije 4.8 miliona.

U posljednjoj deceniji država Crna Gora je obezbijedila sve neophodne uslove za polazak romske djece u osnovnu školu.Svake školske godine, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava obezbijeđuje školske udžbenike i pribor za đake prva tri razreda osnovne škole, kada ih ima najviše, dok za srednjoškolce/kinje i studente/kinje osigurava stipendije kao dodatnu motivaciju za dalje unapređivanje znanja. Takođe, Ministarstvo prosvjete obezbijeđuje prevoz đaka od naselja do škola i kao najbitniji elemenat početka njihovog obrazovnog puta, obezbijeđeni su romski asistenti u nastavi.

Ministarstvo je tokom protekle godine podržalo izdavanje Bukvara na romskom jeziku predviđenog za neformalno učenje jezika. Kao nastavak te aktivnosti, održane su dvomjesečne radionice u Podgorici, Nikšiću, Herceg Novom i Beranama za učenje romskog jezika.  Romskom jeziku su djeca iz viših razreda osnovne škole podučavana na zimovanju, odnosno ljetovanju koje se organizuje u kontinuitetu svake godine, za đake koji pokazuju napredak u obrazovanju. Takođe, radionice ovog karaktera bile su dio i ljetnjeg kampa za učenje romskog jezika i kulture.

Danas, potpisivanjem pomenutog Sporazuma, aktivnosti na izdavanju Romskog Rječnika dobile su značajnu dinamiku. Rječnik bi trebalo da se nađe u knjižarama početkom nove školske godine.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava