Žana Filipović - Generalna direktorka Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama


Žana FilipovićRođena u Podgorici 21. 09. 1965. godine.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ završila u Podgorici.

Filozofski fakultet –odsjek istorije umjetnosti završila u Beogradu.

Pripravnički staž obavila u ULUCG u Podgorici.
Radni angažman nastavila u JU Muzeji i galerije Podgorice, kao kustos Moderne galerije.

Obavljala dužnost direktorke JU KIC „Budo Tomović“ - Podgorica.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada - Podgorica.

Od 04. decembra 2012. godine do 07. novembra 2016. godine poslanica u Skupštini Crne Gore. Članica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore.

Predsjednica i članica svih značajnih stručnih i državnih žirija za vrednovanje likovnog stvaralaštva u Crnoj Gori, kao i žirija za izgradnju spomenika kralju Nikoli, Marku Miljanovu i sv. Petru Cetinjskom u Podgorici. 

Predsjednica žirija za grb i zastavu Podgorice i članica savjeta mnogobrojnih manifestacija koje afirmišu multikulturalno nasljeđe i stvaralaštvo Crne Gore.
Dobitnica više priznanja od strane drugih država za unaprijeđenje kulturne saradnje sa Crnom Gorom.

Selektorka i autorka postavke „III Salona Petra Lubarde“, Cetinje, decembar 2015. godine.

Kuratorka nacionalnog paviljona 57. Bijenala umjetnosti u Veneciji u maju 2017. godine.