Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava potpisalo Memorandum o razumjevanju i saradnji u postizanju pune socijalne inkluzije i zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava potpisalo Memorandum o razumjevanju i saradnji u postizanju pune socijalne inkluzije i zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom u Crnoj Gori
Datum objave: 12.07.2019 19:43 | Autor: Maja Jović

Ispis Štampaj stranicu


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija, kroz projekat "Umrežavanjem do boljeg rada", danas u hotelu Hilton je organizovalo konferenciju "Zaštita osoba s invaliditetom od diskriminacije – trenutno stanje i izazovi”.

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka istakao je da rezultati ovog važnog projekta treba da podstaknu stvaranje društva u kojem će se uvažavati prava lica sa invaliditom, bez diskriminacije. Prema njegovim riječima, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, ovoj problematici se pristupa sa stanovišta poštovanja ljudskih prava i sloboda, polazeći se od činjenice da svako ima jednako pravo na ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih prava, te da su ova prava dostupna svima, bez obzira na bilo koje lično svojstvo. On je dodao da se lica sa invaliditetom još uvijek suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije što pokazuju i istraživanja koja sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake druge godine, kako bi se pratio nivo diskriminacije u crnogorskom društvu, te kreirala i sprovodila bolja politika zaštite.

mmp

„Takođe, smatram jako važnim usvajanje Vladine ’’Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021'', koja zapravo predstavlja prvi strateški dokument u Crnoj Gori koji se odnosi na mjere i aktivnosti za obezbjeđivanje potpune zaštite od diskriminacije i uživanje jednakih prava licima sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života”, poručio je.

Ova završna konferencija je imala za cilj da informiše zaintresovana tijela i organizacije o rezultatima sprovedenog istraživanja zaključcima i preporukama za dalje unapređenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.

Na konferenciji, ministar Zenka je naglasio da je saradnja sa lokalnim samoupravama dostigla veći nivo kroz izradu i usvajanje modela lokalnog akcionog plana za implementacuju ove Strategije u lokalnim sredinama. Objasnio je da edukacije svih subjekata koji su zaduženi za zaštitu od diskriminacije kao i kampanje za zaštitu od diskriminacije, već osmu godinu predstavljaju kontinuiranu aktivnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Važno je pomenuti da je Saradnja sa nevladinim organizacijama za zaštitu lica sa invaliditetom postigla značajan napredak, kroz finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite ljudskih prava i zaštite od diskriminacije koji za cilj ima efikasniju primjenu zakonodavnog i strateškog okvira.

„Nastavićemo da zajedno realizujemo aktivnosti u oblasti zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom i ostvarivanje njihovih osnovnih ljudskih prava u što većem obimu“, poručio je ministar Zenka.

Na kraju konferencije, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo rada i socijalnog staranja u duhu projekta, potpisali su Memorandum o razumjevanju i saradnji u postizanju pune socijalne inkluzije i zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava