Manja slova Veća slova RSS

>

Predstavnica Crne Gore – ponovo izabrana za Predsjedavajuću CAHROM komiteta Savjeta Evrope

Predstavnica Crne Gore – ponovo izabrana za Predsjedavajuću CAHROM komiteta Savjeta Evrope
Datum objave: 23.10.2018 14:50 | Autor: Maja Jović

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava Tatjana Anđelić, koja je i predstavnica Crne Gore u Ad hoc Komitetu Savjeta Evrope za pitanja Roma i putnika –CAHROM, ponovo je izabrana je za predsjedavjuću tog komiteta.

Ona je bila predsjedavajuća ovog komiteta za 2018. godinu, a na 16 plenarnom sastanku ovog komiteta koji je održan u Strazburu, u periodu 16-19 oktobar, izabrana je za predjedavajuću i za 2019. godinu.

Od 32 predstavnika/ca država članica Savjeta Evrope –članova/ca ovog komiteta, za njen ponovni izbor je glasalo 27 predstavnika/ca.

Tokom četvorodnevnog rada diskutovalo se o temama u oblasti zaštite i socijalne inkluzije romske populacije u zemljama članicama Savjeta Evrope.

Vođena je diskusija o Tematskom akcionom planu za inkluziju Roma i putnika za period 2016-2019, i razmotreni prvi i drugi izvještaj o njegovoj implementaciji, kao i date sugestije i predlozi za buduće inicijative, za novi Tematski akcioni plan nakon 2019. godine.

Sastanku je prisutvovala gospođa Timea Junghaus, izvršna direktorica Evropskog instituta Roma za umjetnost i kulturu, koja je predstavila aktivnosti ovog institute, kao i bitnu ulogu predstavljanja romske kulture i umjetnosti u cilju bolje inkluzije i borbe protiv diskriminacije.

Predstavnici/ce međunarodnih organizacija uključujući i Evropsku komisiju, prezentovali su aktuelne projekte, kao i one koji su planirani za budući period.

Tokom sastanka organizovan je rad četri radne grupe koje su se bavile temama koje su se tiču romskog jezika i drugih jezika koje govore Romi i putnici, uključivanja romske populacije u obrazovni sistem, i na tržište rada.

Na sastanku je učestvovala i ministarka rada i socijalne politike Vlade Republike Makedonije Mila Carovska koja je prezentovala njihov novi Zakon o socijalnoj zaštiti.

Tokom plenarnog sastanka organizovana je i izložba “Romi tokom I svjetskog rata”, čiji je autor predstavnik Srbije u CAHROM-u gospodin Dragoljub Acković. Takođe je predstavnica Švajcarske u CAHROM-u gospođa Sofi Hegard Šroter (Sophie Heegaard Schroeter) organizovala predstavljanje i projekciju filma “Zvuci Jeniša”.

Članovi/ce CAHROM-a predstavili najbolje prakse u svojim zemljama.

Predjedavajuća CAHROM-a Tatjana Anđelić, je na sastanku informisala o najnovijim aktivnostima koje se odnose na socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, uključujući i one koje su sprovedene u okviru IPA projekata.

Ona je kazala da su programi i strategije Vlade Crne Gore u različitim oblastima efektivno usmjereni na rješavanje problema siromaštva i socijalne isključenosti marginalizovanih grupa. U svim važećim programima Vlade insistira se na smanjenju siromaštva i borbi protiv socijalne isključenosti, posebno marginalizovanih grupa.

Ukazala je da je veoma bitno da je Vlada Crne Gore 2016. godine usvojila Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipaćana u Crnoj Gori 2016-2020, te da su do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unapređenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori rezultirale veoma značajnim i vidljivim promjenama. Svakako je da će se i u budućem periodu nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti u cilju što bolje inkluzije romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori, naglasila je Anđelić.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava