Manja slova Veća slova RSS

>

Podrška izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost – Plužine, Nikšić, Bijelo Polje i Bar

Podrška izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost – Plužine, Nikšić, Bijelo Polje i Bar
Datum objave: 15.10.2018 14:14 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


U saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Misije OEBS-a i opština u Crnoj Gori, u poslednjoj deceniji, unaprijeđene su dobre prakse u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti na lokalnom nivou što predstavlja podsticaj za dalje unaprijeđenje normativnih i instuitucionalnih mehanizama, podizanje nivoa znanja i dobre prakse, sa ciljem ostvarivanja potpune ravnopravnosti na svim nivoima.

U okviru projekta „Jačanje mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou”, podržana je i izrada lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost u opštinama. Zbog usklađivanja sa nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost – Planom aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, kao i isteka prethodnih lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost,  neophodno je izraditi nove akcione planove.

Pripremljeni Model lokalnog akcionog plana ponuđen je lokalnim samoupravama koje su u obavezi da ga prilagode svojim potrebama i predlože njegovo usvajanje. Ministarstvo i  Misija OSCE su, u saradnji sa radnim grupama za izradu LAP u lokalnim samoupravama, u opštinama Plužine, Nikšić, Bijelo Polje i Bar sproveli 4 jednodnevne radionice, od početka mjeseca oktobra, kao logističku podršku ovom procesu. Radionicama su prisustvovali/e predstavnici/e opština, pravosudnih i policijskih organa u opštinama, škola osnovnog i srednjeg obrazovanja i NVO sektor. Predavačice na radionicama su bile ekspertkinje iz rodne ravnopravnosti, Branka Vlahović i Slavica Striković.

U narednom periodu partnerski će se realizovati napredni treninzi na lokalnom nivou, podrška opštinama pri izradi lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost, treninzi o lokalnom budžetiranju za članove/ce Mreže koordinatora/ki na lokalnom nivou, aktivnosti povodom obilježavanja kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“, te edukacije u pravcu osnaživanja žena.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava