Manja slova Veća slova RSS

>

Reagovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava povodom teksta objavljenog u dnevnom listu "DAN"

Reagovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava povodom teksta objavljenog u dnevnom listu "DAN"
Datum objave: 25.04.2018 15:20 | Autor: Maja Jović

Ispis Štampaj stranicu


Povodom programskog sadržaja “Prebrojavaju manjine uoči izbora” objavljenog u dnevnom listu DAN, 25. aprila ove godine, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava reaguje sljedećim saopštenjem za javnost:
U skladu sa Programom rada, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Upravom za kadrove, sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu informacija o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima, organima državne uprave, službama Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, Sudovima, državnom tužilaštvu i organima lokalne samouprave.
Tokom prethodnih godina, istraživanja su sprovedena u državnim institucijama.
Istraživanja se sprovode u saradnji sa Upravom za kadrove, a imaju za cilj pribavljanje tačnih i pouzdanih podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih , kako bi se u narednim koracima sprovele zakonske i ustavne garancije, u cilju pune integracije manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica.
Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore sa Evropskom unijom, oktobra 2007.godine, Crna Gora je preuzela obavezu da, u okviru političkih kriterijuma pridruživanja, utvrdi i strategiju manjinske politike, u duhu najbolje prakse evropskih država.
Cilj ovog istraživanja je djelotvorno učešće i zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u političkom i javnom životu Crne Gore.
Bez prisustva manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na važnim mjestima u sistemu države i lokalne vlasti, na mjestima gdje se kreira politika i donose odluke, nema dosljednog sprovođenja zacrtanih i garantnovanih prava.
Istraživanja su anonimna i na upitnike se može i ne mora odgovoriti.
Prikupljeni podaci će biti korišćeni u pomenute svrhe i neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.
Ovim ispitivanjima takođe želimo utvrditi i pozicije predstavnika manjina jer je veoma važno da li manjine djelotvorno učestvuju u vršenju vlasti na svim nivoima.
I ovo istraživanje Vlada Crne Gore će se usvojiti zajedno sa informacijom o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnim službama, organima državne uprave I lokalne samouprave u Crnoj Gori za 2018. godinu.
Ova procedura daje dalje smjernice za rad u oblasti zaštite i unaprijeđenja manjinskih prava i sloboda u cilju njihove pune inkluzije u crnogorsko društvo.
Sa jasnom namjerom postizanja punog uključivanja pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Crna Gora sprovodi aktivnosti u tom pravcu.
Kako je jedan od važnih pokazatelja te namjere i mogućnost da njihovi predstavnici učestvuju u odlučivanju, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava radi godišnje izvještaje o stanju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te periodične izvještaje o njihovoj zastupljenosti u organima državne i lokalne uprave.
Članom 1 Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina definisano je da je zaštita manjina i prava i sloboda pripadnika tih manjina sastavni dio međunarodne zaštite ljudskih prava. Osim toga, na međunarodnom planu, postoji i niz posebnih procedura i mehanizama za zaštitu prava manjina.
Identično istraživanje je sprovedeno 2011. i 2015. godine. Svih prethodnih godina nije bilo nikakvih pritužbi.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava