Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

MMP

mmp

mmp

Ministarstvo

Ministarstvo za manjinska prava

Ministarstvo za manjinska prava 

    mmp

mmp

 

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

17.11.2017.

U Pragu održan 12. sastanak Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope

U Pragu održan 12. sastanak Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope

Češke vlasti su domaćini 12. sastanka Komisije za rodnu ravnopravnost (GEC) u Pragu tokom predsjedavanja Češke Komitetom ministara. Konferencija, koja je prethodila 12. sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost, organizovana je od strane Kancelarije Vlade Republike Češke sa namjerom što većeg stepena implementacije Istanbulske konvencije.

više...
16.11.2017.

Osnaživanje pripadnika/ca nacionalnih manjina prvenstveno Roma i Romkinja za bavljenje politikom

Osnaživanje pripadnika/ca nacionalnih manjina prvenstveno Roma i Romkinja za bavljenje politikom

Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprijeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, prvenstveno kroz primjenu Akcionih planova iz strateških dokumenata za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, rezultirale su vidnim, ali ne i posve dovoljnim pozitivnim promjenama, istakao je Gjokaj. Prema njegovim riječima, obrazovanje i dalje ostaje najveći problem, premda je situacija bolja nego prije deset godina

više...
15.11.2017.

Susret Zenka- Pater Frano: Centar "Sanctae Crucis" mjesto je mira, radosti i duhovne snage

Susret Zenka- Pater Frano: Centar "Sanctae Crucis" mjesto je mira, radosti i duhovne snage

Rad centra počeo je sa predskolškom ustanovom, a usmjerenje istog je ka duhovnoj, obrazovnoj, socijalnoj, karitativnoj, naučnoj i muzičkoj oblasti djelovanja. Pater Frano je pojasnio da je nakon prve godine rada, interesovanje Centra prošireno i na brigu o djeci sa smetnjama u razvoju, po čemu su još uvijek jedinstveni u okruženju. Korisnici/e ove ustanove su i djeca sa autizmom, epilepsijom, hiperaktivna djeca, djeca sa cerebralnom paralizom, te psihosomatskim smetnjama. Uveli smo ergoterapiju, rekao je Pater Fran, objasnivši da je riječ o grani medicine pedagoškog karaktera koja se odnosi na učenje kroz igru i rad. Namjera ovog pristupa je da se djeca osamostale u okviru svojih mogućnosti, da se uključe u društvo.

više...
15.11.2017.

Zenka-Ismaili: Razvijanje kapaciteta u smjeru evropskih integracija

Zenka-Ismaili: Razvijanje kapaciteta u smjeru evropskih integracija

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka razgovarao je o značaju manjina i unaprijeđenju njihovog položaja sa kolegama iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Kosovo koji su boravili u posjeti Crnoj Gori.

više...
13.11.2017.

Studijska posjeta njemačkoj Saveznoj agenciji za antidiskriminaciju

Studijska posjeta njemačkoj Saveznoj agenciji za antidiskriminaciju

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “Podrška nacionalnim institucijama za zaštitu od diskriminacije u Crnoj Gori”(PREDIM), predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava boravili su u studijskoj posjeti njemačkoj Saveznoj agenciji za antidiskriminaciju, u Berlinu, u periodu 9-10. novembra 2017. godine.

više...